Математика - Национално Класиране за 10 клас от състезания 2016 - 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 - 2017 година

Класации от предишни години


Към 25 Юни 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Град - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац ЧХ Сала ЕК Нац
1 - Васил Бориславов Къдреков Благоевград ПМГ Благоевград 22,29 11,25 8 45,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 122 62,4 4 26,32 0 0,0
2 - Георги Иванов Атанасов Благоевград ПМГ Благоевград 21,33 8,75 6 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 61,4 5 31,58 0 0,0
3 - Евтим Андонов Иванов Благоевград ПМГ Благоевград 18,65 8,75 6 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 55,8 3 21,05 0 0,0
4 - Ангел Миланов Митковски Благоевград ПМГ Благоевград 14,57 6,25 4 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 122 62,4 0 0,00 0 0,0
5 - Виктор Митя Димитров Благоевград ПМГ Благоевград 13,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 59,4 3 21,05 0 0,0
6 - Орлин Николаев Кучумбов Бургас ПМГ Н. Обрешков 60,21 79,78 19 100,0 14 55,6 22 95,8 20 67,7 0 0,0 7 42,11 0 0,0
7 - Михаела Николова Димитрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 23,95 35,93 12 65,0 9 37,0 9 41,7 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
8 - Георги Йорданов Георгиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 17,85 26,78 7 40,0 7 29,6 8 37,5 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
9 - Николай Пеев Шиваров Бургас ПМГ Н. Обрешков 14,03 21,04 5 30,0 0 0,0 12 54,2 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
10 - Стефан Тодоров Иванов Бургас ПМГ Н. Обрешков 10,74 16,11 3 20,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
11 - Николай Дамянов Колев Бургас ПГПАЕ Гео Милев 10,24 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 61,4 0 0,00 0 0,0
12 - Иван Наумов Несторов Бургас ПМГ Н. Обрешков 9,17 13,75 10 55,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
13 - Златина Тодорова Милева Варна МГ Петър Берон 57,02 53,40 17 90,0 11 44,4 18 79,2 0 0,0 190 97,0 5 31,58 0 0,0
14 - Надежда Пламенова Китипова Варна МГ Петър Берон 32,17 41,68 17 90,0 6 25,9 5 25,0 7 25,8 0 0,0 4 26,32 0 0,0
15 - Галина Цанкова Станева Варна МГ Петър Берон 18,05 15,14 5 30,0 5 22,2 1 8,3 0 0,0 93 47,7 0 0,00 0 0,0
16 - Мартин Галинов Цветков Варна МГ Петър Берон 15,93 5,63 1 10,0 0 0,0 2 12,5 0 0,0 143 73,1 0 0,00 0 0,0
17 - Христо Костов Христов Варна МГ Петър Берон 15,86 9,58 5 30,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 111 56,9 0 0,00 0 0,0
18 - Мартин Тихомиров Стоев Варна МГ Петър Берон 9,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 49,2 1 10,53 0 0,0
19 - Александър Павлов Петров Варна ГПЧЕ Йоан Екзарх 9,81 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 58,9 0 0,00 0 0,0
20 - Йордан Стоянов Червенков Варна МГ Петър Берон 5,75 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 67 34,5 0 0,00 0 0,0
21 - Матей Светлан Йорданов Варна СОУ Св. Климент Охридски 3,89 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 45 23,4 0 0,00 0 0,0
22 - Деян Генадиев Емилов Видин ПМГ Екзарх Антим І 25,89 17,71 9 50,0 0 0,0 4 20,8 0 0,0 124 63,5 3 21,05 0 0,0
23 - Христо Иванов Георгиев Враца ПМГ Иван Ценов  11,99 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 61,4 1 10,53 0 0,0
24 - Александър Георгиев Георгиев Враца ПМГ Иван Ценов  11,35 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 52,3 2 15,79 0 0,0
25 - Димитър  Тодоров Тодоров Враца ПМГ Иван Ценов  11,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 55,8 1 10,53 0 0,0
26 - Михаил Пламенов Петков Враца ПМГ Иван Ценов  10,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108 55,3 1 10,53 0 0,0
27 - Валентин Тониев Иванов Враца ПМГ Иван Ценов  6,68 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 40,1 0 0,00 0 0,0
28 - Виктор Пламенов Венков Габрово ПМГ Иван Гюзелев 11,76 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 138 70,6 0 0,00 0 0,0
29 - Георги Бойков Христов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 10,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125 64,0 0 0,00 0 0,0
30 - Павла Красимирова Минкова Габрово НАГ 8,71 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 52,3 0 0,00 0 0,0
31 - Калоян Боянов Ботев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 8,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 51,8 0 0,00 0 0,0
32 - Мартина Мартин Георгиева  Габрово ПМГ Иван Гюзелев 8,21 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 49,2 0 0,00 0 0,0
33 - Румен Николаев Николаев Габрово ПТГ Д-р Н. Василиади 7,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 86 44,2 0 0,00 0 0,0
34 - Димитър Благоев Праматаров Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 12,00 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 45,7 4 26,32 0 0,0
35 - Ивайло Иванов Гърнев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 7,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 47,7 0 0,00 0 0,0
36 - Стефан Иванов Пандев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 7,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 45,7 0 0,00 0 0,0
37 - Петко Милчев Милчев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6,60 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 39,6 0 0,00 0 0,0
38 - Хюсеин Рифат Хюсеин Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 76 39,1 0 0,00 0 0,0
39 - Марина Петкова Цуцуманова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 5,50 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 64 33,0 0 0,00 0 0,0
40 - Васил Антонов Займов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 5,33 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 62 32,0 0 0,00 0 0,0
41 - Айтен Хасан Кьойбаши Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 4,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 26,4 0 0,00 0 0,0
42 - Петър Красимиров Коцев Добрич ПМГ Иван Вазов 17,90 11,06 1 10,0 6 25,9 1 8,3 0 0,0 0 0,0 11 63,16 0 0,0
43 - Райна Диянова Михайлова Дряново ПГИ Рачо Стоянов 4,74 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 55 28,4 0 0,00 0 0,0
44 - Иван Георгиев Стефанов Козлодуй СОУ Св. Кирил и Методий 8,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 97 49,7 0 0,00 0 0,0
45 - Александра Тониева Чобанова Козлодуй СОУ Св. Кирил и Методий 7,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 44,7 0 0,00 0 0,0
46 - Ралица Емилова Параскевова Козлодуй СОУ Св. Кирил и Методий 5,92 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 35,5 0 0,00 0 0,0
47 - Антон Делянов Попов Козлодуй СОУ Христо Ботев 5,84 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 68 35,0 0 0,00 0 0,0
48 - Сияна  Божидарова Божинова Козлодуй СОУ Христо Ботев 5,75 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 67 34,5 0 0,00 0 0,0
49 - Искрен Здравков Здравков Монтана ПМГ 8,71 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 52,3 0 0,00 0 0,0
50 - Ивет Венциславова Вълчева Монтана ПМГ 8,46 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 50,8 0 0,00 0 0,0
51 - Ивана Върбанова Миланова Монтана ПМГ 8,04 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 94 48,2 0 0,00 0 0,0
52 - Диана Тодорова Станкова Монтана ПМГ 7,87 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 47,2 0 0,00 0 0,0
53 - Калоян Тодоров Станков Монтана ПМГ 7,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 45,7 0 0,00 0 0,0
54 - Александър Красимиров Николаев Монтана ПМГ 7,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 44,7 0 0,00 0 0,0
55 - Пресиана Павлинова Вълкова Монтана ПМГ 7,11 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 42,6 0 0,00 0 0,0
56 - Деян Борисов Цветков Монтана ПМГ 6,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 41,6 0 0,00 0 0,0
57 - Радослав Бисеров Иванов Монтана ПМГ 6,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 76 39,1 0 0,00 0 0,0
58 - Лияна Еленкова Трифонова Монтана ПМГ 6,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 76 39,1 0 0,00 0 0,0
59 - Димитър Владимиров Първинов Монтана ПМГ 6,43 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 75 38,6 0 0,00 0 0,0
60 - Катерина Ивова Антова Монтана ПМГ 6,18 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 72 37,1 0 0,00 0 0,0
61 - Калоян Ивайлов Любенов Монтана ПМГ 5,92 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 35,5 0 0,00 0 0,0
62 - Силвия Ивайлова Спасова Монтана ПМГ 4,99 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 58 29,9 0 0,00 0 0,0
63 - Анжелика Теодорова Стоянова Монтана ПМГ 4,82 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 56 28,9 0 0,00 0 0,0
64 - Чавдар Цветанов Лалов Плевен МГ Гео Милев 38,82 38,81 10 55,0 13 51,9 0 0,0 14 48,4 152 77,7 0 0,00 0 0,0
65 - Ива Ивалинова Иванова Плевен МГ Гео Милев 35,51 25,44 10 55,0 6 25,9 4 20,8 0 0,0 125 64,0 8 47,37 0 0,0
66 - Илко Светозаров Симеонов Плевен МГ Гео Милев 9,54 14,31 6 35,0 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
67 - Йоан Георгиев Саламбашев Пловдив ОМГ Кирил Попов 26,54 15,21 7 40,0 0 0,0 4 20,8 0 0,0 141 72,1 4 26,32 0 0,0
68 - Атанас Василев Добрев Пловдив ОМГ Кирил Попов 21,81 10,00 7 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 178 90,9 0 0,00 0 0,0
69 - Радослав Стоянов Димитров Пловдив ОМГ Кирил Попов 20,62 30,93 8 45,0 9 37,0 9 41,7 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
70 - Константин Тодоров Кискинов Пловдив ОМГ Кирил Попов 17,70 7,50 5 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 118 60,4 2 15,79 0 0,0
71 - Теодор Тодоров Попов Пловдив ОМГ Кирил Попов 10,04 2,50 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 50,3 0 0,00 0 0,0
72 - Ренета  Тодорова Колева Пловдив ОМГ Кирил Попов 7,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 45,7 0 0,00 0 0,0
73 - Анастасия Кирилова Георгиева Пловдив ЕГ Иван Вазов 7,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 45,2 0 0,00 0 0,0
74 - Анна Калинова Атанасова Пловдив ЕГ Иван Вазов 7,19 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 43,1 0 0,00 0 0,0
75 - Даниел Николаев Величков Пловдив ОМГ Кирил Попов 5,00 7,50 5 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
76 - Владимир Александров Николов Русе МГ Баба Тонка 19,45 14,58 4 25,0 0 0,0 7 33,3 0 0,0 114 58,4 0 0,00 0 0,0
77 - Константин Найденов Господинов Русе МГ Баба Тонка 16,06 10,00 7 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 56,3 0 0,00 0 0,0
78 - Калоян Цветелинов Спиров Русе МГ Баба Тонка 14,42 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 65,5 3 21,05 0 0,0
79 - Николай Светославов Стоилов Русе МГ Баба Тонка 13,46 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 127 65,0 2 15,79 0 0,0
80 - Даниел Данаилов Йорданов Русе МГ Баба Тонка 9,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 117 59,9 0 0,00 0 0,0
81 - Валери Валериев Станчев Русе МГ Баба Тонка 9,90 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 59,4 0 0,00 0 0,0
82 - Хакан Тунчай Хасан Русе МГ Баба Тонка 9,39 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 56,3 0 0,00 0 0,0
83 - Десислава Димитрова Пенева Русе СОУ Христо Ботев 8,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 51,8 0 0,00 0 0,0
84 - Ростислав Димитров Петров Русе МГ Баба Тонка 8,54 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 51,3 0 0,00 0 0,0
85 - Александър Венелинов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 7,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 45,7 0 0,00 0 0,0
86 - Виктор Георгиев Топоров Русе МГ Баба Тонка 7,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 45,7 0 0,00 0 0,0
87 - Лили Теодорова Руменова Русе МГ Баба Тонка 7,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 44,7 0 0,00 0 0,0
88 - Христо Цветомиров Стоев Русе МГ Баба Тонка 6,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 41,6 0 0,00 0 0,0
89 - Кристиан Пламенов Спасов Русе МГ Баба Тонка 6,68 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 40,1 0 0,00 0 0,0
90 - Венелина Атанасова Почева Русе МГ Баба Тонка 6,26 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 73 37,6 0 0,00 0 0,0
91 - Виктор Димитров Чорбаджиев Русе МГ Баба Тонка 6,01 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 70 36,0 0 0,00 0 0,0
92 - Петър Ивелинов Няголов Русе МГ Баба Тонка 5,56 8,33 0 0,0 0 0,0 7 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
93 - Бирол Еролов Бехатов Русе СОУ Христо Ботев 4,82 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 56 28,9 0 0,00 0 0,0
94 - Елица Евгениева Пашева Русе МГ Баба Тонка 3,89 5,83 2 15,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
95 - Веселин Николов Стефанов Свищов ДТГ Д. Хадживасилев 12,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 49,2 4 26,32 0 0,0
96 - Велина Атанасова Данева Силистра ПМГ Св. Кл. Охридски 8,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 97 49,7 0 0,00 0 0,0
97 - Димо Красимиров Савов Силистра ПМГ Св. Кл. Охридски 8,21 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 49,2 0 0,00 0 0,0
98 - Александър Ангелов Ангелов С Силистра ПМГ Св. Кл. Охридски 7,78 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 46,7 0 0,00 0 0,0
99 - Красимир Красимиров Великов Силистра ЕГ Пейо Яворов 7,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 45,2 0 0,00 0 0,0
100 - Радостина Пламенова Великова Силистра ЕГ Пейо Яворов 7,19 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 43,1 0 0,00 0 0,0
Страница 1 от 3 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS