Математика - Национално Класиране за 9 клас от състезания 2016 - 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 - 2017 година

Класации от предишни години


Към 09 Декември 2021 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Град - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац ЧХ Сала ЕК Нац
1 - Катерина Росенова Василева Благоевград ПМГ Благоевград 19,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 57,0 36 60,66 0 0,0
2 - Александър Николаев Куколев Благоевград ПМГ Благоевград 8,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 49,7 0 0,00 0 0,0
3 - Ани Евгениева Иванова Благоевград ПМГ 7,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 45,90 0 0,0
4 - Калина Владимирова Стоименова Благоевград ПМГ Благоевград 7,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 44,1 0 0,00 0 0,0
5 - Валентин Борисов Илиев Благоевград ПМГ 6,83 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
6 - Кристиан Емилов Минчев Бургас ПМГ Н. Обрешков 83,62 78,17 10 40,7 25 96,3 22 85,2 18 90,5 176 98,9 54 90,16 0 0,0
7 - Виктор Петров Балтин Бургас ПМГ Н. Обрешков 73,41 72,49 15 59,3 26 100,0 24 92,6 7 38,1 107 60,3 54 90,16 0 0,0
8 - Ирина Атанасова Георгиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 49,60 51,85 11 44,4 20 77,8 22 85,2 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
9 - Веселина Тодорова Велкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 47,17 37,04 5 22,2 13 51,9 19 74,1 0 0,0 123 69,3 39 65,57 0 0,0
10 - Мардирос Хачик Овагемян Бургас ПМГ Н. Обрешков 46,28 31,48 2 11,1 12 48,1 17 66,7 0 0,0 118 66,5 51 85,25 0 0,0
11 - Волен Йорданов Терзиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 42,06 27,78 6 25,9 12 48,1 9 37,0 0 0,0 108 60,9 48 80,33 0 0,0
12 - Ксения Станиславова Бакалова Бургас ПМГ Н. Обрешков 33,55 15,74 7 29,6 8 33,3 0 0,0 0 0,0 94 53,1 51 85,25 0 0,0
13 - Мартин Петров Григоров Бургас ПМГ Н. Обрешков 32,64 11,11 3 14,8 5 22,2 1 7,4 0 0,0 135 76,0 45 75,41 0 0,0
14 - Йоана Костадинова Митева Бургас ПМГ Н. Обрешков 30,25 17,59 0 0,0 5 22,2 12 48,1 0 0,0 107 60,3 30 50,82 0 0,0
15 - Андрей Ивайлов Цочев Бургас ПМГ Н. Обрешков 27,04 24,07 6 25,9 5 22,2 12 48,1 0 0,0 117 65,9 0 0,00 0 0,0
16 - Пламена Руменова Кръстева Бургас ПМГ Н. Обрешков 25,31 6,48 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 107 60,3 39 65,57 0 0,0
17 - Александра Александрова Радолова Бургас ПМГ Н. Обрешков 24,50 16,67 0 0,0 6 25,9 10 40,7 0 0,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
18 - Георги Стефанов Севов Бургас ПМГ Н. Обрешков 24,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 61,5 51 85,25 0 0,0
19 - Петър Петров Чонгов Бургас ПМГ Н. Обрешков 23,26 14,81 1 7,4 0 0,0 13 51,9 0 0,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
20 - Александър Евелинов Марков Бургас ПМГ Н. Обрешков 20,97 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 55,3 42 70,49 0 0,0
21 - Валентин Миленов Колев Бургас ПМГ Н. Обрешков 16,91 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 72 40,8 36 60,66 0 0,0
22 - Катрин Александрова Събева Бургас ПМГ Н. Обрешков 13,39 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
23 - Николета Костадинова Николова Бургас ПМГ Н. Обрешков 12,35 18,52 6 25,9 0 0,0 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
24 - Боряна Пламенова Каракашева Бургас ПМГ Н. Обрешков 11,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 119 67,0 0 0,00 0 0,0
25 - Георги Атанасов Зайков Бургас ПМГ Н. Обрешков 9,30 3,70 1 7,4 0 0,0 1 7,4 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
26 - Елена Мирославова Маринова Бургас ПМГ Н. Обрешков 9,11 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 43,6 0 0,00 0 0,0
27 - Петър Миленов Господинов Бургас ПГРЕ Г. С. Раковски 8,84 2,78 0 0,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 74 41,9 0 0,00 0 0,0
28 - Михаела Станиславова Инджова Бургас ПГРЕ Г. С. Раковски 7,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 44,1 0 0,00 0 0,0
29 - Никита Владиславович Степанов Бургас ПМГ Н. Обрешков 7,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 76 43,0 0 0,00 0 0,0
30 - Стоян Мартинов Йорданов Бургас ПГРЕ Г. С. Раковски 6,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 41,9 0 0,00 0 0,0
31 - Цвета Красенова Крумова Бургас ПМГ Н. Обрешков 4,94 7,41 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
32 - Мартина Божидарова Димитрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 1,23 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
33 - Християн Христов Георгиев В. Търново ППМГ Васил Друмев 6,17 9,26 1 7,4 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
34 - Александър Тихомиров Тончев В. Търново ППМГ Васил Друмев 4,32 6,48 1 7,4 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
35 - Невена Емилова Христова В. Търново ППМГ Васил Друмев 1,85 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
36 - Николета Димитрова Бейска В. Търново ППМГ Васил Друмев 1,23 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
37 - Димитър Иренов Иванов В. Търново ППМГ Васил Друмев 1,23 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
38 - Димитър Ясенов Опърлаков Варна МГ Петър Берон 92,59 88,89 18 70,4 22 85,2 26 100,0 20 100,0 178 100,0 60 100,00 0 0,0
39 - Борис Василев Геренски Варна МГ Петър Берон 67,96 58,73 10 40,7 19 74,1 25 96,3 4 23,8 147 82,7 54 90,16 0 0,0
40 - Тихомир Тихомиров Тодоров Варна МГ Петър Берон 38,69 34,26 4 18,5 15 59,3 15 59,3 0 0,0 0 0,0 57 95,08 0 0,0
41 - Ралица Юлианова Андреева Варна МГ Петър Берон 37,31 23,15 1 7,4 9 37,0 12 48,1 0 0,0 99 55,9 45 75,41 0 0,0
42 - Емилиян Венциславов Стефанов Варна МГ Петър Берон 34,01 20,37 6 25,9 7 29,6 6 25,9 0 0,0 101 57,0 39 65,57 0 0,0
43 - Стоян Ангелов Маринов Варна МГ Петър Берон 15,03 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
44 - Дейвид Георгиев Петров Варна МГ Петър Берон 10,93 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
45 - Петър Георгиев Димитров Варна МГ Петър Берон 8,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 51,4 0 0,00 0 0,0
46 - Александриан Николай Борисов Варна МГ Петър Берон 6,15 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 36,9 0 0,00 0 0,0
47 - Самуил Радославов Стоянов Варна МГ Петър Берон 5,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 56 31,8 0 0,00 0 0,0
48 - Йоана Руменова Лалковска Враца ПМГ Иван Ценов  22,47 4,63 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 81 45,8 42 70,49 0 0,0
49 - Цветелина Цветанова Георгиева Враца ПМГ Иван Ценов  22,14 6,48 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 73 41,3 39 65,57 0 0,0
50 - Божидар Росенов Станчев Враца ПМГ Иван Ценов  17,83 13,89 0 0,0 0 0,0 14 55,6 0 0,0 91 51,4 0 0,00 0 0,0
51 - Ивалена Георгева Атанасова Враца ПМГ Иван Ценов  16,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 43,6 33 55,74 0 0,0
52 - Радостина Ивайлова Василева Враца ПМГ Иван Ценов  8,75 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 52,5 0 0,00 0 0,0
53 - Михаил Радославов Коцев Враца ППМГ 8,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
54 - Искра Спасова Петрова Враца ПМГ Иван Ценов  7,82 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 46,9 0 0,00 0 0,0
55 - София Мирославова Йошовска Враца ПМГ Иван Ценов  7,26 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 43,6 0 0,00 0 0,0
56 - Радослав Емилов Иванов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 26,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 67,6 54 90,16 0 0,0
57 - Адриян Ивов Ибовски Габрово ПМГ Иван Гюзелев 25,03 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 124 69,8 48 80,33 0 0,0
58 - Николай Ангелов Мъглов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 22,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 124 69,8 39 65,57 0 0,0
59 - Венелин Милчев Минчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 20,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 51,4 42 70,49 0 0,0
60 - Ивайло Станимиров Станимиров Габрово ПМГ Иван Гюзелев 19,68 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 52,5 39 65,57 0 0,0
61 - Владимир Димитров Лалев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 19,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 61,5 33 55,74 0 0,0
62 - Ния Велинова Вичева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 17,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 52,0 33 55,74 0 0,0
63 - Максим Станимиров Садинов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 17,39 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 86 48,6 33 55,74 0 0,0
64 - Дария Иванова Иванова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 17,15 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 57,0 27 45,90 0 0,0
65 - Йончо Иванов Йончев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 15,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 41,9 30 50,82 0 0,0
66 - Огнян Иванов Йончев  Габрово ПМГ Иван Гюзелев 12,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 39,1 21 36,07 0 0,0
67 - Пламен Венелинов Динев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 10,71 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 114 64,2 0 0,00 0 0,0
68 - Боряна Делянова Генкова Габрово ПМГ 8,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
69 - Мирослав Руменов Пехливанов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 20,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 48,0 45 75,41 0 0,0
70 - Саня Гюлсемиева Севдева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 19,38 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 45,8 42 70,49 0 0,0
71 - Стоян Костадинов Гербрелиев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 16,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 46,9 30 50,82 0 0,0
72 - Димитър Димитров Халачев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 15,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 53 30,2 39 65,57 0 0,0
73 - Стела Цветкова Тошанова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 12,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 41,9 18 31,15 0 0,0
74 - Иван Белянов Гоце Делчев ПМГ 11,75 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 70,49 0 0,0
75 - Иван Димитров Духов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 8,10 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 86 48,6 0 0,00 0 0,0
76 - Роси Стоянова Халевачева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 7,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 44,1 0 0,00 0 0,0
77 - Недена Николаева Кръстева Димитровград ПМГ Иван Вазов 20,48 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 47,5 45 75,41 0 0,0
78 - Валентина Емилова Стефанова Димитровград ПМГ Иван Вазов 20,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 52,0 42 70,49 0 0,0
79 - Гергана Георгиева Гочева Димитровград ПМГ Иван Вазов 10,24 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 61,5 0 0,00 0 0,0
80 - Константина Атанасова Георгиева Димитровград ПМГ Иван Вазов 9,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 56,4 0 0,00 0 0,0
81 - Гавраил Иванов Димов Добрич ПМГ И. Вазов 39,21 20,24 2 11,1 7 29,6 6 25,9 2 14,3 105 59,2 57 95,08 0 0,0
82 - Жасмина Михайлова Николова Добрич ПМГ И. Вазов 25,72 6,48 2 11,1 3 14,8 0 0,0 0 0,0 85 48,0 48 80,33 0 0,0
83 - Веделин Венциславов Гъров Добрич ПМГ И. Вазов 22,86 10,19 1 7,4 6 25,9 1 7,4 0 0,0 63 35,8 36 60,66 0 0,0
84 - Елица Пламенова Бояджиева Добрич ПМГ Иван Вазов 19,97 7,41 1 7,4 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
85 - Томислав Димитров Василев Добрич ПМГ 8,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
86 - Елизабет Великова Колева Добрич ЕГ Гео Милев 7,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 76 43,0 0 0,00 0 0,0
87 - Снежана Тодорова Стоянова Добрич СОУСв.св.Кирил и Методий 6,52 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 39,1 0 0,00 0 0,0
88 - Гергана Иванова Марева  Дряново СОУ Максим Райкович  4,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48 27,4 0 0,00 0 0,0
89 - Магдалена Георгиева Георгиева Дряново ПГИ Рачо Стоянов 3,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 38 21,8 0 0,00 0 0,0
90 - Бояна Дженкова Николова Елхово ПГ Св. Климент Охридски 11,24 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 64 36,3 18 31,15 0 0,0
91 - Росица Стоянова Караиванова Елхово ПГ Св. Климент Охридски 10,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 52 29,6 21 36,07 0 0,0
92 - Иван Мишев Михов Елхово ПГ Св. Климент Охридски 10,44 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29 16,8 27 45,90 0 0,0
93 - Надежда Георгиева Христова Елхово ПГ Св. Климент Охридски 9,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 52 29,6 15 26,23 0 0,0
94 - Дойна Христова Иванова Елхово ПГ Св. Климент Охридски 8,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 49,7 0 0,00 0 0,0
95 - Ивелина Димитрова Кукова Елхово ПГ Св. Климент Охридски 6,52 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 39,1 0 0,00 0 0,0
96 - Камен Иванов Колев Елхово ПГ Св. Климент Охридски 5,77 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 61 34,6 0 0,00 0 0,0
97 - Анна Димитрова Янчева Елхово ПГ Св. Климент Охридски 5,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 30,7 0 0,00 0 0,0
98 - Рада Георггиева Дамянова  Козлодуй СОУ Христо Ботев 8,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 50,8 0 0,00 0 0,0
99 - Сезер Сеезгин Мехмед Кърджали СУ П. Р. Славейков 9,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
100 - Дейвид Йорданов Каменов Монтана ПМГ 9,50 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 57,0 0 0,00 0 0,0
Страница 1 от 4 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS