Математика - Национално Класиране за 9 клас от състезания 2016 - 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 - 2017 година

Класации от предишни години


Към 23 Март 2017 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Резултат от Олимпиада - Областен кръг - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала ЕК Нац
1 - Димитър Ясенов Опърлаков Варна МГ Петър Берон 88,89 77,78 18 70,4 22 85,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 178 100,0 60 100,00 0 0,0
2 - Алек Кристианов Димитров София ПЧМГ 81,82 75,93 14 55,6 25 96,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 134 75,4 60 100,00 0 0,0
3 - Кристиан Емилов Минчев Бургас ПМГ Н. Обрешков 81,52 68,52 10 40,7 25 96,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 176 98,9 54 90,16 0 0,0
4 - Василена Александрова Цветанова Пловдив ОМГ Кирил Попов 77,66 79,63 16 63,0 25 96,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 135 76,0 45 75,41 0 0,0
5 - Виктор Петров Балтин Бургас ПМГ Н. Обрешков 77,44 79,63 15 59,3 26 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 107 60,3 54 90,16 0 0,0
6 - Мартин Русланов Германов София СМГ 75,89 61,11 9 37,0 22 85,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 171 96,1 51 85,25 0 0,0
7 - Евгени Стаев Кайряков София СМГ 75,00 100,00 26 100,0 26 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 178 100,0 0 0,00 0 0,0
8 - Борис Василев Геренски Варна МГ Петър Берон 71,92 57,41 10 40,7 19 74,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 147 82,7 54 90,16 0 0,0
9 - Матей Костадинов Петков София НПМГ 71,24 57,41 10 40,7 19 74,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 151 84,9 51 85,25 0 0,0
10 - Добрин Марианов Бараков Плевен МГ Гео Милев 68,52 87,04 19 74,1 26 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 60 100,00 0 0,0
11 - Мартин Кирилов Димитров София СМГ 66,50 46,30 10 40,7 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 148 83,2 54 90,16 0 0,0
12 - Иван Тодоров Иванов Пловдив ОМГ Кирил Попов 65,31 50,00 9 37,0 16 63,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 135 76,0 51 85,25 0 0,0
13 - Спасиян Иванов Тодоров София ПЧМГ 65,12 53,70 5 22,2 22 85,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 138 77,7 45 75,41 0 0,0
14 - Ханг Хоанг Та София СМГ 64,83 61,11 11 44,4 20 77,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 127 71,5 39 65,57 0 0,0
15 - Йоан Миленов Минев София СМГ 64,56 51,85 4 18,5 22 85,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 123 69,3 51 85,25 0 0,0
16 - Петър Емилов Лангов София СМГ 63,65 81,48 19 74,1 23 88,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 163 91,6 0 0,00 0 0,0
17 - Радослав Радославов Велчев София СМГ 60,91 33,33 4 18,5 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 172 96,6 48 80,33 0 0,0
18 - Александър Ивайлов Милчев София НПМГ 60,89 48,15 6 25,9 18 70,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 62,0 51 85,25 0 0,0
19 - Димитър Атанасов Чакъров Пловдив ОМГ Кирил Попов 60,19 70,37 11 44,4 25 96,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 60 100,00 0 0,0
20 - Димитър Кръстинов Ангелов София НПМГ 56,96 38,89 7 29,6 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 64,8 51 85,25 0 0,0
21 - Мария Златкова Палашева София НПМГ 54,24 37,04 4 18,5 14 55,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 111 62,6 48 80,33 0 0,0
22 - Волен Йорданов Терзиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 53,82 37,04 6 25,9 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108 60,9 48 80,33 0 0,0
23 - Ирина Атанасова Георгиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 53,10 61,11 11 44,4 20 77,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
24 - Мардирос Хачик Овагемян Бургас ПМГ Н. Обрешков 52,75 29,63 2 11,1 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 118 66,5 51 85,25 0 0,0
25 - Веселина Тодорова Велкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 52,23 37,04 5 22,2 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 123 69,3 39 65,57 0 0,0
26 - Джемма Цонева Русева Ямбол МГ Атанас Радев 52,13 40,74 7 29,6 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 61,5 39 65,57 0 0,0
27 - Кирил Ивайлов Павлов София СМГ 51,82 14,81 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 138 77,7 60 100,00 0 0,0
28 - Ксения Станиславова Бакалова Бургас ПМГ Н. Обрешков 50,32 31,48 7 29,6 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 94 53,1 51 85,25 0 0,0
29 - Янислав Роберт Херолд Шумен ПМГ Нанчо Попович 49,77 9,26 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 152 85,5 57 95,08 0 0,0
30 - Гавраил Иванов Димов Добрич ПМГ И. Вазов 48,76 20,37 2 11,1 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 105 59,2 57 95,08 0 0,0
31 - Мартин Петров Григоров Бургас ПМГ Н. Обрешков 47,11 18,52 3 14,8 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 135 76,0 45 75,41 0 0,0
32 - Лилия Петрова Вигенина София СМГ 46,63 55,56 8 33,3 20 77,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 45 75,41 0 0,0
33 - Дамян Стоянов Францов София СМГ 46,27 5,56 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 149 83,8 54 90,16 0 0,0
34 - Красимир Орлинов Маринов София НПМГ 45,35 33,33 2 11,1 14 55,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 49,2 39 65,57 0 0,0
35 - Деница Петрова Павлова София СМГ 44,76 44,44 8 33,3 14 55,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
36 - Емилиян Венциславов Стефанов Варна МГ Петър Берон 44,53 27,78 6 25,9 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 57,0 39 65,57 0 0,0
37 - Ралица Юлианова Андреева Варна МГ Петър Берон 43,93 22,22 1 7,4 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 55,9 45 75,41 0 0,0
38 - Максим Чавдаров Къснеделчев Русе МГ Баба Тонка 43,51 9,26 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 65,4 54 90,16 0 0,0
39 - Тихомир Тихомиров Тодоров Варна МГ Петър Берон 43,21 38,89 4 18,5 15 59,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 57 95,08 0 0,0
40 - Мария Завен Астадурова София НПМГ 43,16 12,96 2 11,1 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 61,5 51 85,25 0 0,0
41 - Велизара Боянова Захариева София НПМГ 42,76 24,07 2 11,1 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 47,5 45 75,41 0 0,0
42 - Никола Златимиров Казлачев Русе МГ Баба Тонка 41,88 3,70 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 133 74,9 51 85,25 0 0,0
43 - Александър Живодаров Василев София СМГ 41,58 46,30 10 40,7 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 131 73,7 0 0,00 0 0,0
44 - Васил Иванов Тодоров София СМГ 41,16 46,30 6 25,9 17 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 72,1 0 0,00 0 0,0
45 - Радослав Емилов Иванов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 39,44 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 67,6 54 90,16 0 0,0
46 - Гергана Василева Чолакова София СМГ 39,24 9,26 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 103 58,1 48 80,33 0 0,0
47 - Тодор Пенев Христов София СМГ 38,95 40,74 10 40,7 10 40,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 132 74,3 0 0,00 0 0,0
48 - Жасмина Михайлова Николова Добрич ПМГ И. Вазов 38,57 12,96 2 11,1 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 48,0 48 80,33 0 0,0
49 - Ангел Георгиев Андрейчев Плевен МГ Гео Милев 38,38 38,89 6 25,9 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 70 39,7 21 36,07 0 0,0
50 - Елена Николаева Кескинова София СМГ 37,82 11,11 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 95 53,6 45 75,41 0 0,0
51 - Атанас Василев Атанасов Пловдив ОМГ Кирил Попов 37,55 5,56 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 63,7 45 75,41 0 0,0
52 - Адриян Ивов Ибовски Габрово ПМГ Иван Гюзелев 37,54 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 124 69,8 48 80,33 0 0,0
53 - Иво Владиславов Петров София СМГ 37,04 74,07 13 51,9 25 96,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
54 - Севда Хараламбиева Мочева София НПМГ 36,91 3,70 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 64,8 45 75,41 0 0,0
55 - Георги Стефанов Севов Бургас ПМГ Н. Обрешков 36,67 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 61,5 51 85,25 0 0,0
56 - Даниел Милчев Бумбалов Ямбол СОУ Св.Климент Охридски 35,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 57,0 51 85,25 0 0,0
57 - Асен Светлинов Марков София СМГ 35,23 38,89 6 25,9 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 112 63,1 0 0,00 0 0,0
58 - Янаки Александров Кръстев София СМГ 35,00 14,81 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 49,7 36 60,66 0 0,0
59 - Борислав Мартинов Минчев София НПМГ 34,48 3,70 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 45,3 51 85,25 0 0,0
60 - Васил Валентинов Пирински София СМГ 34,31 3,70 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 114 64,2 39 65,57 0 0,0
61 - Кристиян Пламенов Спиров София 91 НЕГ 34,27 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 127 71,5 39 65,57 0 0,0
62 - Николай Ангелов Мъглов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 33,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 124 69,8 39 65,57 0 0,0
63 - Даниел Петров Петров Русе МГ Баба Тонка 33,49 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 95 53,6 48 80,33 0 0,0
64 - Николина Станиславова Роячки София НПМГ 33,41 3,70 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 50,8 45 75,41 0 0,0
65 - Йоана Костадинова Митева Бургас ПМГ Н. Обрешков 33,34 11,11 0 0,0 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 107 60,3 30 50,82 0 0,0
66 - Елена Бойкова Недялкова София НПМГ 32,83 3,70 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 43,6 48 80,33 0 0,0
67 - Веделин Венциславов Гъров Добрич ПМГ И. Вазов 32,44 16,67 1 7,4 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 63 35,8 36 60,66 0 0,0
68 - Елена Ивайлова Велева София НПМГ 32,02 3,70 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 45,3 45 75,41 0 0,0
69 - Анна Каренинна Ованнисян Плевен МГ Гео Милев 31,96 3,70 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 106 59,8 36 60,66 0 0,0
70 - Пламена Руменова Кръстева Бургас ПМГ Н. Обрешков 31,48 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 107 60,3 39 65,57 0 0,0
71 - Александър Евелинов Марков Бургас ПМГ Н. Обрешков 31,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 55,3 42 70,49 0 0,0
72 - Антъни Антонов Господинов Ямбол МГ Атанас Радев 30,98 25,93 4 18,5 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 72,1 0 0,00 0 0,0
73 - Мирослав Руменов Пехливанов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 30,86 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 48,0 45 75,41 0 0,0
74 - Недена Николаева Кръстева Димитровград ПМГ Иван Вазов 30,72 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 47,5 45 75,41 0 0,0
75 - Анатоли Яворов Димов Шумен ПМГ Нанчо Попович 30,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 52,0 42 70,49 0 0,0
76 - Валентина Емилова Стефанова Димитровград ПМГ Иван Вазов 30,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 52,0 42 70,49 0 0,0
77 - Павла Милославова Манова Плевен МГ Гео Милев 30,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 36,9 51 85,25 0 0,0
78 - Венелин Милчев Минчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 30,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 51,4 42 70,49 0 0,0
79 - Константин Пламенов Мъцински Сливен ПМГ Д. Чинтулов 30,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 55,3 39 65,57 0 0,0
80 - Калин Христов Цветков София НПМГ 30,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 97 54,7 39 65,57 0 0,0
81 - Елица Пламенова Бояджиева Добрич ПМГ Иван Вазов 29,95 14,81 1 7,4 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
82 - Ивайло Станимиров Станимиров Габрово ПМГ Иван Гюзелев 29,52 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 52,5 39 65,57 0 0,0
83 - Катерина Росенова Василева Благоевград ПМГ Благоевград 29,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 57,0 36 60,66 0 0,0
84 - Даниел Руменов Данаилов Ямбол МГ Атанас Радев 29,39 27,78 4 18,5 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 62,0 0 0,00 0 0,0
85 - Владимир Димитров Лалев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 29,30 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 61,5 33 55,74 0 0,0
86 - Божидар Панайотов Андонов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 29,24 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 51,4 39 65,57 0 0,0
87 - Христо Иванов Ефимов София СМГ 29,23 18,52 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 142 79,9 0 0,00 0 0,0
88 - Иван Нейков Пелтеков София СМГ 29,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 82 46,4 42 70,49 0 0,0
89 - Саня Гюлсемиева Севдева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 29,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 45,8 42 70,49 0 0,0
90 - Йоана Руменова Лалковска Враца ПМГ Иван Ценов  29,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 45,8 42 70,49 0 0,0
91 - Андрей Ивайлов Цочев Бургас ПМГ Н. Обрешков 28,52 24,07 6 25,9 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 117 65,9 0 0,00 0 0,0
92 - Спас Николаев Николов София СМГ 27,54 24,07 2 11,1 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 62,0 0 0,00 0 0,0
93 - Илия Яворов Петров  Плевен МГ Гео Милев 27,23 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 103 58,1 30 50,82 0 0,0
94 - Ния Велинова Вичева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 26,92 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 52,0 33 55,74 0 0,0
95 - Цветелина Цветанова Георгиева Враца ПМГ Иван Ценов  26,73 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 73 41,3 39 65,57 0 0,0
96 - Симона Стефанова Василева София НПМГ 26,68 5,56 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 49,7 27 45,90 0 0,0
97 - Александра Александрова Радолова Бургас ПМГ Н. Обрешков 26,56 12,96 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
98 - Марио Тодоров Михайлов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 26,42 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 106 59,8 27 45,90 0 0,0
99 - Максим Станимиров Садинов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 26,09 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 86 48,6 33 55,74 0 0,0
100 - Тодор Веселинов Панайотов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 26,03 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 112 63,1 24 40,98 0 0,0
Страница 1 от 4 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+