Математика - Национално Класиране за 9 клас от състезания 2016 - 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 - 2017 година

Класации от предишни години


Към 09 Декември 2021 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Резултат от Пролетни математически състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац ЧХ Сала ЕК Нац
1 - Димитър Ясенов Опърлаков Варна МГ Петър Берон 92,59 88,89 18 70,4 22 85,2 26 100,0 20 100,0 178 100,0 60 100,00 0 0,0
2 - Евгени Стаев Кайряков София СМГ 79,37 94,05 26 100,0 26 100,0 26 100,0 15 76,2 178 100,0 0 0,00 0 0,0
3 - Добрин Марианов Бараков Плевен МГ Гео Милев 76,63 89,95 19 74,1 26 100,0 26 100,0 17 85,7 0 0,0 60 100,00 0 0,0
4 - Василена Александрова Цветанова Пловдив ОМГ Кирил Попов 70,82 68,39 16 63,0 25 96,3 26 100,0 2 14,3 135 76,0 45 75,41 0 0,0
5 - Димитър Атанасов Чакъров Пловдив ОМГ Кирил Попов 67,90 76,85 11 44,4 25 96,3 26 100,0 13 66,7 0 0,0 60 100,00 0 0,0
6 - Петър Емилов Лангов София СМГ 59,10 65,74 19 74,1 23 88,9 26 100,0 0 0,0 163 91,6 0 0,00 0 0,0
7 - Алек Кристианов Димитров София ПЧМГ 70,59 62,04 14 55,6 25 96,3 25 96,3 0 0,0 134 75,4 60 100,00 0 0,0
8 - Борис Василев Геренски Варна МГ Петър Берон 67,96 58,73 10 40,7 19 74,1 25 96,3 4 23,8 147 82,7 54 90,16 0 0,0
9 - Виктор Петров Балтин Бургас ПМГ Н. Обрешков 73,41 72,49 15 59,3 26 100,0 24 92,6 7 38,1 107 60,3 54 90,16 0 0,0
10 - Спасиян Иванов Тодоров София ПЧМГ 58,84 50,00 5 22,2 22 85,2 24 92,6 0 0,0 138 77,7 45 75,41 0 0,0
11 - Иво Владиславов Петров София СМГ 40,12 60,19 13 51,9 25 96,3 24 92,6 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
12 - Кристиан Емилов Минчев Бургас ПМГ Н. Обрешков 83,62 78,17 10 40,7 25 96,3 22 85,2 18 90,5 176 98,9 54 90,16 0 0,0
13 - Ирина Атанасова Георгиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 49,60 51,85 11 44,4 20 77,8 22 85,2 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
14 - Мартин Русланов Германов София СМГ 67,35 55,69 9 37,0 22 85,2 21 81,5 3 19,0 171 96,1 51 85,25 0 0,0
15 - Матей Костадинов Петков София НПМГ 60,46 48,15 10 40,7 19 74,1 20 77,8 0 0,0 151 84,9 51 85,25 0 0,0
16 - Ханг Хоанг Та София СМГ 56,18 50,00 11 44,4 20 77,8 20 77,8 0 0,0 127 71,5 39 65,57 0 0,0
17 - Веселина Тодорова Велкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 47,17 37,04 5 22,2 13 51,9 19 74,1 0 0,0 123 69,3 39 65,57 0 0,0
18 - Елена Николаева Кескинова София СМГ 37,56 24,07 5 22,2 0 0,0 19 74,1 0 0,0 95 53,6 45 75,41 0 0,0
19 - Борис Тодоров Панайотов София СМГ 28,40 42,59 4 18,5 20 77,8 19 74,1 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
20 - Иван Николаев Николов София Американски колеж 20,99 31,48 4 18,5 9 37,0 18 70,4 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
21 - Мардирос Хачик Овагемян Бургас ПМГ Н. Обрешков 46,28 31,48 2 11,1 12 48,1 17 66,7 0 0,0 118 66,5 51 85,25 0 0,0
22 - Джемма Цонева Русева Ямбол МГ Атанас Радев 45,86 37,04 7 29,6 13 51,9 17 66,7 0 0,0 109 61,5 39 65,57 0 0,0
23 - Александър Ангелов Желязков София Американски колеж 24,69 37,04 7 29,6 13 51,9 17 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
24 - Тихомир Тихомиров Тодоров Варна МГ Петър Берон 38,69 34,26 4 18,5 15 59,3 15 59,3 0 0,0 0 0,0 57 95,08 0 0,0
25 - Николай Димитров Митев София Американски колеж 25,93 38,89 9 37,0 15 59,3 15 59,3 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
26 - Иван Тодоров Иванов Пловдив ОМГ Кирил Попов 52,80 38,89 9 37,0 16 63,0 14 55,6 0 0,0 135 76,0 51 85,25 0 0,0
27 - Александър Ивайлов Милчев София НПМГ 49,85 37,96 6 25,9 18 70,4 14 55,6 0 0,0 110 62,0 51 85,25 0 0,0
28 - Тодор Пенев Христов София СМГ 35,22 34,26 10 40,7 10 40,7 14 55,6 0 0,0 132 74,3 0 0,00 0 0,0
29 - Станислав Чавдаров Николов София СМГ 21,28 18,52 4 18,5 0 0,0 14 55,6 0 0,0 95 53,6 0 0,00 0 0,0
30 - Божидар Росенов Станчев Враца ПМГ Иван Ценов  17,83 13,89 0 0,0 0 0,0 14 55,6 0 0,0 91 51,4 0 0,00 0 0,0
31 - Радослав Радославов Велчев София СМГ 49,25 29,63 4 18,5 12 48,1 13 51,9 0 0,0 172 96,6 48 80,33 0 0,0
32 - Димитър Кръстинов Ангелов София НПМГ 46,61 32,41 7 29,6 12 48,1 13 51,9 0 0,0 115 64,8 51 85,25 0 0,0
33 - Кирил Ивайлов Павлов София СМГ 43,19 20,37 7 29,6 0 0,0 13 51,9 0 0,0 138 77,7 60 100,00 0 0,0
34 - Петър Петров Чонгов Бургас ПМГ Н. Обрешков 23,26 14,81 1 7,4 0 0,0 13 51,9 0 0,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
35 - Димитър Георгиев Христов София СМГ 21,52 14,81 1 7,4 0 0,0 13 51,9 0 0,0 124 69,8 0 0,00 0 0,0
36 - Мартин Кирилов Димитров София СМГ 52,36 35,19 10 40,7 13 51,9 12 48,1 0 0,0 148 83,2 54 90,16 0 0,0
37 - Янислав Роберт Херолд Шумен ПМГ Нанчо Попович 41,20 16,67 4 18,5 0 0,0 12 48,1 0 0,0 152 85,5 57 95,08 0 0,0
38 - Деница Петрова Павлова София СМГ 41,04 39,02 8 33,3 14 55,6 12 48,1 3 19,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
39 - Ралица Юлианова Андреева Варна МГ Петър Берон 37,31 23,15 1 7,4 9 37,0 12 48,1 0 0,0 99 55,9 45 75,41 0 0,0
40 - Йоана Костадинова Митева Бургас ПМГ Н. Обрешков 30,25 17,59 0 0,0 5 22,2 12 48,1 0 0,0 107 60,3 30 50,82 0 0,0
41 - Андрей Ивайлов Цочев Бургас ПМГ Н. Обрешков 27,04 24,07 6 25,9 5 22,2 12 48,1 0 0,0 117 65,9 0 0,00 0 0,0
42 - Димитър Любомиров Спасов Пловдив ОМГ Кирил Попов 21,33 14,81 2 11,1 0 0,0 12 48,1 0 0,0 122 68,7 0 0,00 0 0,0
43 - Гергана Драгомирова Пейкова София Американски колеж 17,90 26,85 1 7,4 13 51,9 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
44 - Николета Костадинова Николова Бургас ПМГ Н. Обрешков 12,35 18,52 6 25,9 0 0,0 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
45 - Мария Златкова Палашева София НПМГ 43,57 29,63 4 18,5 14 55,6 11 44,4 0 0,0 111 62,6 48 80,33 0 0,0
46 - Иван Антонов Андонов София СМГ 20,05 16,67 5 22,2 0 0,0 11 44,4 0 0,0 95 53,6 0 0,00 0 0,0
47 - Иван Евтимов Григоров София Американски колеж 18,86 11,11 0 0,0 0 0,0 11 44,4 0 0,0 122 68,7 0 0,00 0 0,0
48 - Лилия Петрова Вигенина София СМГ 37,88 37,96 8 33,3 20 77,8 10 40,7 0 0,0 0 0,0 45 75,41 0 0,0
49 - Никола Златимиров Казлачев Русе МГ Баба Тонка 34,71 12,04 1 7,4 0 0,0 10 40,7 0 0,0 133 74,9 51 85,25 0 0,0
50 - Александра Александрова Радолова Бургас ПМГ Н. Обрешков 24,50 16,67 0 0,0 6 25,9 10 40,7 0 0,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
51 - Волен Йорданов Терзиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 42,06 27,78 6 25,9 12 48,1 9 37,0 0 0,0 108 60,9 48 80,33 0 0,0
52 - Максим Чавдаров Къснеделчев Русе МГ Баба Тонка 35,18 13,89 4 18,5 0 0,0 9 37,0 0 0,0 116 65,4 54 90,16 0 0,0
53 - Иван Нейков Пелтеков София СМГ 25,65 9,26 0 0,0 0 0,0 9 37,0 0 0,0 82 46,4 42 70,49 0 0,0
54 - Екатерина Борисова Иванова Пловдив МГ Кирил Попов 19,56 9,26 0 0,0 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
55 - Владимир Лъчезаров Железарски София СМГ 17,93 11,11 1 7,4 0 0,0 9 37,0 0 0,0 112 63,1 0 0,00 0 0,0
56 - Йоан Миленов Минев София СМГ 48,59 34,26 4 18,5 22 85,2 8 33,3 0 0,0 123 69,3 51 85,25 0 0,0
57 - Красимир Орлинов Маринов София НПМГ 35,79 25,00 2 11,1 14 55,6 8 33,3 0 0,0 87 49,2 39 65,57 0 0,0
58 - Васил Валентинов Пирински София СМГ 28,43 10,19 1 7,4 0 0,0 8 33,3 0 0,0 114 64,2 39 65,57 0 0,0
59 - Даниел Руменов Данаилов Ямбол МГ Атанас Радев 25,15 22,22 4 18,5 9 37,0 8 33,3 0 0,0 110 62,0 0 0,00 0 0,0
60 - Момчил Генов Генов София НПМГ 15,69 11,11 2 11,1 0 0,0 8 33,3 0 0,0 88 49,7 0 0,00 0 0,0
61 - Виктория Стоянова Спасова София СМГ 9,88 14,81 6 25,9 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
62 - Велизара Боянова Захариева София НПМГ 33,45 19,44 2 11,1 9 37,0 7 29,6 0 0,0 84 47,5 45 75,41 0 0,0
63 - Антъни Антонов Господинов Ямбол МГ Атанас Радев 25,59 20,37 4 18,5 8 33,3 7 29,6 0 0,0 128 72,1 0 0,00 0 0,0
64 - Игнес Михаилова Симеонова София СМГ 14,09 9,26 1 7,4 0 0,0 7 29,6 0 0,0 84 47,5 0 0,00 0 0,0
65 - Християн Христов Георгиев В. Търново ППМГ Васил Друмев 6,17 9,26 1 7,4 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
66 - Гавраил Иванов Димов Добрич ПМГ И. Вазов 39,21 20,24 2 11,1 7 29,6 6 25,9 2 14,3 105 59,2 57 95,08 0 0,0
67 - Емилиян Венциславов Стефанов Варна МГ Петър Берон 34,01 20,37 6 25,9 7 29,6 6 25,9 0 0,0 101 57,0 39 65,57 0 0,0
68 - Пламена Руменова Кръстева Бургас ПМГ Н. Обрешков 25,31 6,48 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 107 60,3 39 65,57 0 0,0
69 - Цветелина Цветанова Георгиева Враца ПМГ Иван Ценов  22,14 6,48 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 73 41,3 39 65,57 0 0,0
70 - Ангел Георгиев Андрейчев Плевен МГ Гео Милев 29,29 25,00 6 25,9 13 51,9 5 22,2 0 0,0 70 39,7 21 36,07 0 0,0
71 - Йоана Руменова Лалковска Враца ПМГ Иван Ценов  22,47 4,63 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 81 45,8 42 70,49 0 0,0
72 - Мирослав Йорданов Йорданов Ямбол МГ Атанас Радев 9,26 13,89 1 7,4 7 29,6 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
73 - Александър Тихомиров Тончев В. Търново ППМГ Васил Друмев 4,32 6,48 1 7,4 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
74 - Янаки Александров Кръстев София СМГ 25,80 11,11 0 0,0 7 29,6 3 14,8 0 0,0 88 49,7 36 60,66 0 0,0
75 - Александрина Илианова Иванова София СМГ 16,90 11,11 7 29,6 0 0,0 3 14,8 0 0,0 101 57,0 0 0,00 0 0,0
76 - Петър Миленов Господинов Бургас ПГРЕ Г. С. Раковски 8,84 2,78 0 0,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 74 41,9 0 0,00 0 0,0
77 - Мартин Петров Григоров Бургас ПМГ Н. Обрешков 32,64 11,11 3 14,8 5 22,2 1 7,4 0 0,0 135 76,0 45 75,41 0 0,0
78 - Веделин Венциславов Гъров Добрич ПМГ И. Вазов 22,86 10,19 1 7,4 6 25,9 1 7,4 0 0,0 63 35,8 36 60,66 0 0,0
79 - Георги Атанасов Зайков Бургас ПМГ Н. Обрешков 9,30 3,70 1 7,4 0 0,0 1 7,4 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
80 - Дамян Стоянов Францов София СМГ 37,99 13,49 2 11,1 0 0,0 0 0,0 8 42,9 149 83,8 54 90,16 0 0,0
81 - Ксения Станиславова Бакалова Бургас ПМГ Н. Обрешков 33,55 15,74 7 29,6 8 33,3 0 0,0 0 0,0 94 53,1 51 85,25 0 0,0
82 - Мария Завен Астадурова София НПМГ 28,77 6,48 2 11,1 3 14,8 0 0,0 0 0,0 109 61,5 51 85,25 0 0,0
83 - Александър Живодаров Василев София СМГ 27,72 23,15 10 40,7 13 51,9 0 0,0 0 0,0 131 73,7 0 0,00 0 0,0
84 - Васил Иванов Тодоров София СМГ 27,44 23,15 6 25,9 17 66,7 0 0,0 0 0,0 128 72,1 0 0,00 0 0,0
85 - Радослав Емилов Иванов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 26,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 67,6 54 90,16 0 0,0
86 - Гергана Василева Чолакова София СМГ 26,16 4,63 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 103 58,1 48 80,33 0 0,0
87 - Жасмина Михайлова Николова Добрич ПМГ И. Вазов 25,72 6,48 2 11,1 3 14,8 0 0,0 0 0,0 85 48,0 48 80,33 0 0,0
88 - Атанас Василев Атанасов Пловдив ОМГ Кирил Попов 25,03 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 63,7 45 75,41 0 0,0
89 - Адриян Ивов Ибовски Габрово ПМГ Иван Гюзелев 25,03 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 124 69,8 48 80,33 0 0,0
90 - Севда Хараламбиева Мочева София НПМГ 24,60 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 64,8 45 75,41 0 0,0
91 - Георги Стефанов Севов Бургас ПМГ Н. Обрешков 24,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 61,5 51 85,25 0 0,0
92 - Даниел Милчев Бумбалов Ямбол СОУ Св.Климент Охридски 23,70 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 57,0 51 85,25 0 0,0
93 - Асен Светлинов Марков София СМГ 23,48 19,44 6 25,9 13 51,9 0 0,0 0 0,0 112 63,1 0 0,00 0 0,0
94 - Борислав Мартинов Минчев София НПМГ 22,98 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 45,3 51 85,25 0 0,0
95 - Кристиян Пламенов Спиров София 91 НЕГ 22,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 127 71,5 39 65,57 0 0,0
96 - Николай Ангелов Мъглов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 22,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 124 69,8 39 65,57 0 0,0
97 - Даниел Петров Петров Русе МГ Баба Тонка 22,33 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 95 53,6 48 80,33 0 0,0
98 - Николина Станиславова Роячки София НПМГ 22,28 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 50,8 45 75,41 0 0,0
99 - Елена Бойкова Недялкова София НПМГ 21,89 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 43,6 48 80,33 0 0,0
100 - Елена Ивайлова Велева София НПМГ 21,34 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 45,3 45 75,41 0 0,0
Страница 1 от 4 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS