Математика - Национално Класиране за 9 клас от състезания 2016 - 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 - 2017 година

Класации от предишни години


Към 09 Декември 2021 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Рейтинг 2 - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац ЧХ Сала ЕК Нац
1 - Евгени Стаев Кайряков София СМГ 79,37 94,05 26 100,0 26 100,0 26 100,0 15 76,2 178 100,0 0 0,00 0 0,0
2 - Добрин Марианов Бараков Плевен МГ Гео Милев 76,63 89,95 19 74,1 26 100,0 26 100,0 17 85,7 0 0,0 60 100,00 0 0,0
3 - Димитър Ясенов Опърлаков Варна МГ Петър Берон 92,59 88,89 18 70,4 22 85,2 26 100,0 20 100,0 178 100,0 60 100,00 0 0,0
4 - Кристиан Емилов Минчев Бургас ПМГ Н. Обрешков 83,62 78,17 10 40,7 25 96,3 22 85,2 18 90,5 176 98,9 54 90,16 0 0,0
5 - Димитър Атанасов Чакъров Пловдив ОМГ Кирил Попов 67,90 76,85 11 44,4 25 96,3 26 100,0 13 66,7 0 0,0 60 100,00 0 0,0
6 - Виктор Петров Балтин Бургас ПМГ Н. Обрешков 73,41 72,49 15 59,3 26 100,0 24 92,6 7 38,1 107 60,3 54 90,16 0 0,0
7 - Василена Александрова Цветанова Пловдив ОМГ Кирил Попов 70,82 68,39 16 63,0 25 96,3 26 100,0 2 14,3 135 76,0 45 75,41 0 0,0
8 - Петър Емилов Лангов София СМГ 59,10 65,74 19 74,1 23 88,9 26 100,0 0 0,0 163 91,6 0 0,00 0 0,0
9 - Алек Кристианов Димитров София ПЧМГ 70,59 62,04 14 55,6 25 96,3 25 96,3 0 0,0 134 75,4 60 100,00 0 0,0
10 - Иво Владиславов Петров София СМГ 40,12 60,19 13 51,9 25 96,3 24 92,6 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
11 - Борис Василев Геренски Варна МГ Петър Берон 67,96 58,73 10 40,7 19 74,1 25 96,3 4 23,8 147 82,7 54 90,16 0 0,0
12 - Мартин Русланов Германов София СМГ 67,35 55,69 9 37,0 22 85,2 21 81,5 3 19,0 171 96,1 51 85,25 0 0,0
13 - Ирина Атанасова Георгиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 49,60 51,85 11 44,4 20 77,8 22 85,2 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
14 - Спасиян Иванов Тодоров София ПЧМГ 58,84 50,00 5 22,2 22 85,2 24 92,6 0 0,0 138 77,7 45 75,41 0 0,0
15 - Ханг Хоанг Та София СМГ 56,18 50,00 11 44,4 20 77,8 20 77,8 0 0,0 127 71,5 39 65,57 0 0,0
16 - Матей Костадинов Петков София НПМГ 60,46 48,15 10 40,7 19 74,1 20 77,8 0 0,0 151 84,9 51 85,25 0 0,0
17 - Борис Тодоров Панайотов София СМГ 28,40 42,59 4 18,5 20 77,8 19 74,1 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
18 - Деница Петрова Павлова София СМГ 41,04 39,02 8 33,3 14 55,6 12 48,1 3 19,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
19 - Иван Тодоров Иванов Пловдив ОМГ Кирил Попов 52,80 38,89 9 37,0 16 63,0 14 55,6 0 0,0 135 76,0 51 85,25 0 0,0
20 - Николай Димитров Митев София Американски колеж 25,93 38,89 9 37,0 15 59,3 15 59,3 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
21 - Александър Ивайлов Милчев София НПМГ 49,85 37,96 6 25,9 18 70,4 14 55,6 0 0,0 110 62,0 51 85,25 0 0,0
22 - Лилия Петрова Вигенина София СМГ 37,88 37,96 8 33,3 20 77,8 10 40,7 0 0,0 0 0,0 45 75,41 0 0,0
23 - Веселина Тодорова Велкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 47,17 37,04 5 22,2 13 51,9 19 74,1 0 0,0 123 69,3 39 65,57 0 0,0
24 - Джемма Цонева Русева Ямбол МГ Атанас Радев 45,86 37,04 7 29,6 13 51,9 17 66,7 0 0,0 109 61,5 39 65,57 0 0,0
25 - Александър Ангелов Желязков София Американски колеж 24,69 37,04 7 29,6 13 51,9 17 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
26 - Мартин Кирилов Димитров София СМГ 52,36 35,19 10 40,7 13 51,9 12 48,1 0 0,0 148 83,2 54 90,16 0 0,0
27 - Йоан Миленов Минев София СМГ 48,59 34,26 4 18,5 22 85,2 8 33,3 0 0,0 123 69,3 51 85,25 0 0,0
28 - Тихомир Тихомиров Тодоров Варна МГ Петър Берон 38,69 34,26 4 18,5 15 59,3 15 59,3 0 0,0 0 0,0 57 95,08 0 0,0
29 - Тодор Пенев Христов София СМГ 35,22 34,26 10 40,7 10 40,7 14 55,6 0 0,0 132 74,3 0 0,00 0 0,0
30 - Димитър Кръстинов Ангелов София НПМГ 46,61 32,41 7 29,6 12 48,1 13 51,9 0 0,0 115 64,8 51 85,25 0 0,0
31 - Мардирос Хачик Овагемян Бургас ПМГ Н. Обрешков 46,28 31,48 2 11,1 12 48,1 17 66,7 0 0,0 118 66,5 51 85,25 0 0,0
32 - Иван Николаев Николов София Американски колеж 20,99 31,48 4 18,5 9 37,0 18 70,4 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
33 - Радослав Радославов Велчев София СМГ 49,25 29,63 4 18,5 12 48,1 13 51,9 0 0,0 172 96,6 48 80,33 0 0,0
34 - Мария Златкова Палашева София НПМГ 43,57 29,63 4 18,5 14 55,6 11 44,4 0 0,0 111 62,6 48 80,33 0 0,0
35 - Волен Йорданов Терзиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 42,06 27,78 6 25,9 12 48,1 9 37,0 0 0,0 108 60,9 48 80,33 0 0,0
36 - Гергана Драгомирова Пейкова София Американски колеж 17,90 26,85 1 7,4 13 51,9 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
37 - Красимир Орлинов Маринов София НПМГ 35,79 25,00 2 11,1 14 55,6 8 33,3 0 0,0 87 49,2 39 65,57 0 0,0
38 - Ангел Георгиев Андрейчев Плевен МГ Гео Милев 29,29 25,00 6 25,9 13 51,9 5 22,2 0 0,0 70 39,7 21 36,07 0 0,0
39 - Елена Николаева Кескинова София СМГ 37,56 24,07 5 22,2 0 0,0 19 74,1 0 0,0 95 53,6 45 75,41 0 0,0
40 - Андрей Ивайлов Цочев Бургас ПМГ Н. Обрешков 27,04 24,07 6 25,9 5 22,2 12 48,1 0 0,0 117 65,9 0 0,00 0 0,0
41 - Ралица Юлианова Андреева Варна МГ Петър Берон 37,31 23,15 1 7,4 9 37,0 12 48,1 0 0,0 99 55,9 45 75,41 0 0,0
42 - Александър Живодаров Василев София СМГ 27,72 23,15 10 40,7 13 51,9 0 0,0 0 0,0 131 73,7 0 0,00 0 0,0
43 - Васил Иванов Тодоров София СМГ 27,44 23,15 6 25,9 17 66,7 0 0,0 0 0,0 128 72,1 0 0,00 0 0,0
44 - Даниел Руменов Данаилов Ямбол МГ Атанас Радев 25,15 22,22 4 18,5 9 37,0 8 33,3 0 0,0 110 62,0 0 0,00 0 0,0
45 - Кирил Ивайлов Павлов София СМГ 43,19 20,37 7 29,6 0 0,0 13 51,9 0 0,0 138 77,7 60 100,00 0 0,0
46 - Емилиян Венциславов Стефанов Варна МГ Петър Берон 34,01 20,37 6 25,9 7 29,6 6 25,9 0 0,0 101 57,0 39 65,57 0 0,0
47 - Антъни Антонов Господинов Ямбол МГ Атанас Радев 25,59 20,37 4 18,5 8 33,3 7 29,6 0 0,0 128 72,1 0 0,00 0 0,0
48 - Гавраил Иванов Димов Добрич ПМГ И. Вазов 39,21 20,24 2 11,1 7 29,6 6 25,9 2 14,3 105 59,2 57 95,08 0 0,0
49 - Велизара Боянова Захариева София НПМГ 33,45 19,44 2 11,1 9 37,0 7 29,6 0 0,0 84 47,5 45 75,41 0 0,0
50 - Асен Светлинов Марков София СМГ 23,48 19,44 6 25,9 13 51,9 0 0,0 0 0,0 112 63,1 0 0,00 0 0,0
51 - Станислав Чавдаров Николов София СМГ 21,28 18,52 4 18,5 0 0,0 14 55,6 0 0,0 95 53,6 0 0,00 0 0,0
52 - Николета Костадинова Николова Бургас ПМГ Н. Обрешков 12,35 18,52 6 25,9 0 0,0 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
53 - Йоана Костадинова Митева Бургас ПМГ Н. Обрешков 30,25 17,59 0 0,0 5 22,2 12 48,1 0 0,0 107 60,3 30 50,82 0 0,0
54 - Янислав Роберт Херолд Шумен ПМГ Нанчо Попович 41,20 16,67 4 18,5 0 0,0 12 48,1 0 0,0 152 85,5 57 95,08 0 0,0
55 - Александра Александрова Радолова Бургас ПМГ Н. Обрешков 24,50 16,67 0 0,0 6 25,9 10 40,7 0 0,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
56 - Иван Антонов Андонов София СМГ 20,05 16,67 5 22,2 0 0,0 11 44,4 0 0,0 95 53,6 0 0,00 0 0,0
57 - Ксения Станиславова Бакалова Бургас ПМГ Н. Обрешков 33,55 15,74 7 29,6 8 33,3 0 0,0 0 0,0 94 53,1 51 85,25 0 0,0
58 - Петър Петров Чонгов Бургас ПМГ Н. Обрешков 23,26 14,81 1 7,4 0 0,0 13 51,9 0 0,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
59 - Димитър Георгиев Христов София СМГ 21,52 14,81 1 7,4 0 0,0 13 51,9 0 0,0 124 69,8 0 0,00 0 0,0
60 - Димитър Любомиров Спасов Пловдив ОМГ Кирил Попов 21,33 14,81 2 11,1 0 0,0 12 48,1 0 0,0 122 68,7 0 0,00 0 0,0
61 - Виктория Стоянова Спасова София СМГ 9,88 14,81 6 25,9 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
62 - Максим Чавдаров Къснеделчев Русе МГ Баба Тонка 35,18 13,89 4 18,5 0 0,0 9 37,0 0 0,0 116 65,4 54 90,16 0 0,0
63 - Божидар Росенов Станчев Враца ПМГ Иван Ценов  17,83 13,89 0 0,0 0 0,0 14 55,6 0 0,0 91 51,4 0 0,00 0 0,0
64 - Мирослав Йорданов Йорданов Ямбол МГ Атанас Радев 9,26 13,89 1 7,4 7 29,6 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
65 - Дамян Стоянов Францов София СМГ 37,99 13,49 2 11,1 0 0,0 0 0,0 8 42,9 149 83,8 54 90,16 0 0,0
66 - Никола Златимиров Казлачев Русе МГ Баба Тонка 34,71 12,04 1 7,4 0 0,0 10 40,7 0 0,0 133 74,9 51 85,25 0 0,0
67 - Спас Николаев Николов София СМГ 18,36 12,04 2 11,1 9 37,0 0 0,0 0 0,0 110 62,0 0 0,00 0 0,0
68 - Мартин Петров Григоров Бургас ПМГ Н. Обрешков 32,64 11,11 3 14,8 5 22,2 1 7,4 0 0,0 135 76,0 45 75,41 0 0,0
69 - Янаки Александров Кръстев София СМГ 25,80 11,11 0 0,0 7 29,6 3 14,8 0 0,0 88 49,7 36 60,66 0 0,0
70 - Иван Евтимов Григоров София Американски колеж 18,86 11,11 0 0,0 0 0,0 11 44,4 0 0,0 122 68,7 0 0,00 0 0,0
71 - Владимир Лъчезаров Железарски София СМГ 17,93 11,11 1 7,4 0 0,0 9 37,0 0 0,0 112 63,1 0 0,00 0 0,0
72 - Александрина Илианова Иванова София СМГ 16,90 11,11 7 29,6 0 0,0 3 14,8 0 0,0 101 57,0 0 0,00 0 0,0
73 - Момчил Генов Генов София НПМГ 15,69 11,11 2 11,1 0 0,0 8 33,3 0 0,0 88 49,7 0 0,00 0 0,0
74 - Никола Николаев Ненков Плевен МГ Гео Милев 7,41 11,11 4 18,5 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
75 - Васил Валентинов Пирински София СМГ 28,43 10,19 1 7,4 0 0,0 8 33,3 0 0,0 114 64,2 39 65,57 0 0,0
76 - Веделин Венциславов Гъров Добрич ПМГ И. Вазов 22,86 10,19 1 7,4 6 25,9 1 7,4 0 0,0 63 35,8 36 60,66 0 0,0
77 - Иван Нейков Пелтеков София СМГ 25,65 9,26 0 0,0 0 0,0 9 37,0 0 0,0 82 46,4 42 70,49 0 0,0
78 - Екатерина Борисова Иванова Пловдив МГ Кирил Попов 19,56 9,26 0 0,0 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
79 - Христо Иванов Ефимов София СМГ 19,49 9,26 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 142 79,9 0 0,00 0 0,0
80 - Игнес Михаилова Симеонова София СМГ 14,09 9,26 1 7,4 0 0,0 7 29,6 0 0,0 84 47,5 0 0,00 0 0,0
81 - Християн Христов Георгиев В. Търново ППМГ Васил Друмев 6,17 9,26 1 7,4 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
82 - Елица Пламенова Бояджиева Добрич ПМГ Иван Вазов 19,97 7,41 1 7,4 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
83 - Цвета Красенова Крумова Бургас ПМГ Н. Обрешков 4,94 7,41 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
84 - Мария Завен Астадурова София НПМГ 28,77 6,48 2 11,1 3 14,8 0 0,0 0 0,0 109 61,5 51 85,25 0 0,0
85 - Жасмина Михайлова Николова Добрич ПМГ И. Вазов 25,72 6,48 2 11,1 3 14,8 0 0,0 0 0,0 85 48,0 48 80,33 0 0,0
86 - Пламена Руменова Кръстева Бургас ПМГ Н. Обрешков 25,31 6,48 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 107 60,3 39 65,57 0 0,0
87 - Цветелина Цветанова Георгиева Враца ПМГ Иван Ценов  22,14 6,48 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 73 41,3 39 65,57 0 0,0
88 - Александър Тихомиров Тончев В. Търново ППМГ Васил Друмев 4,32 6,48 1 7,4 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
89 - Моника Калоянова Иванова София СМГ 3,70 5,56 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
90 - Гергана Василева Чолакова София СМГ 26,16 4,63 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 103 58,1 48 80,33 0 0,0
91 - Йоана Руменова Лалковска Враца ПМГ Иван Ценов  22,47 4,63 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 81 45,8 42 70,49 0 0,0
92 - Иван Кирилов Муртов София СМГ 12,15 3,70 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 103 58,1 0 0,00 0 0,0
93 - Георги Атанасов Зайков Бургас ПМГ Н. Обрешков 9,30 3,70 1 7,4 0 0,0 1 7,4 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
94 - Атанас Василев Атанасов Пловдив ОМГ Кирил Попов 25,03 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 63,7 45 75,41 0 0,0
95 - Симона Стефанова Василева София НПМГ 17,79 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 49,7 27 45,90 0 0,0
96 - Лазарина Живкова Попова София СМГ 10,88 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 54,2 0 0,00 0 0,0
97 - Елена Мирославова Маринова Бургас ПМГ Н. Обрешков 9,11 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 43,6 0 0,00 0 0,0
98 - Петър Миленов Господинов Бургас ПГРЕ Г. С. Раковски 8,84 2,78 0 0,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 74 41,9 0 0,00 0 0,0
99 - Радостин Пламенов Петков София СМГ 1,85 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
100 - Яна Ивайлова Иванова София СМГ 1,85 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Страница 1 от 4 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS