Математика - Национално Класиране за 10 клас от състезания 2016 - 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 - 2017 година

Класации от предишни години


Към 01 Март 2017 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Резултат от Салабашев - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала ЕК Нац
1 - Кристиян Владимиров Василев София ПЧМГ 73,75 97,50 18 95,0 26 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 100,00 0 0,0
2 - Иван - Александър Веселинов Мавров София СМГ 90,99 92,50 16 85,0 26 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 196 100,0 14 78,95 0 0,0
3 - Пламен Тодоров Иванов София СМГ 83,64 87,04 19 100,0 19 74,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 170 86,8 13 73,68 0 0,0
4 - Теодор Кирилов Тодоров София ЧСУ Евростар 17,11 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 68,42 0 0,0
5 - Петър Красимиров Коцев Добрич ПМГ Иван Вазов 24,77 17,96 1 10,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 63,16 0 0,0
6 - Толга Есин Топчу Търговище 1 СУ 14,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 57,89 0 0,0
7 - Ива Ивалинова Иванова Плевен МГ Гео Милев 48,06 40,46 10 55,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125 64,0 8 47,37 0 0,0
8 - Кирил Каменов Трифонов София СМГ 50,49 35,00 13 70,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 176 89,8 7 42,11 0 0,0
9 - Орлин Николаев Кучумбов Бургас ПМГ Н. Обрешков 49,42 77,78 19 100,0 14 55,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 42,11 0 0,0
10 - Златина Тодорова Милева Варна МГ Петър Берон 65,74 67,22 17 90,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 190 97,0 5 31,58 0 0,0
11 - Златомир Георгиев Папазов София Американски колеж 56,84 59,81 17 90,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 149 76,1 5 31,58 0 0,0
12 - Богдан Иванов Симеонов София ПЧМГ 39,52 63,24 8 45,0 21 81,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 31,58 0 0,0
13 - Ирена Венкова Кадишева Ямбол МГ Атанас Радев 36,29 28,61 6 35,0 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 56,3 5 31,58 0 0,0
14 - Георги Иванов Атанасов Благоевград ПМГ Благоевград 32,00 17,50 6 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 61,4 5 31,58 0 0,0
15 - Нури Нурай Хасан Хасково ПМГ Б. Петканчин 27,36 14,81 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 94 48,2 5 31,58 0 0,0
16 - Александър Панчев София 73 СОУ 24,27 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 65,5 5 31,58 0 0,0
17 - Владимира Пламенова Иринчева София ПЧМГ 39,37 35,37 5 30,0 10 40,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 118 60,4 4 26,32 0 0,0
18 - Надежда Пламенова Китипова Варна МГ Петър Берон 35,56 57,96 17 90,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 26,32 0 0,0
19 - Йоан Георгиев Саламбашев Пловдив ОМГ Кирил Попов 34,60 20,00 7 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 141 72,1 4 26,32 0 0,0
20 - Васил Бориславов Къдреков Благоевград ПМГ Благоевград 33,44 22,50 8 45,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 122 62,4 4 26,32 0 0,0
21 - Калоян Радославов Кутийски Сливен ПМГ Д. Чинтулов 27,02 12,96 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 55,8 4 26,32 0 0,0
22 - Герман Стоянов Стоянов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 23,90 9,26 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 50,8 4 26,32 0 0,0
23 - Веселин Николов Стефанов Свищов ДТГ Д. Хадживасилев 18,89 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 49,2 4 26,32 0 0,0
24 - Димитър Благоев Праматаров Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 18,00 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 45,7 4 26,32 0 0,0
25 - Никола Иванов Секулов София СМГ 50,20 63,98 12 65,0 16 63,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 51,8 3 21,05 0 0,0
26 - Евелина Александрова Костадинова София СМГ 46,35 48,43 8 45,0 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 132 67,5 3 21,05 0 0,0
27 - Александра Александрова Костадинова София СМГ 46,19 53,43 10 55,0 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 111 56,9 3 21,05 0 0,0
28 - Люба Венелинова Конова София СМГ 36,93 63,33 11 60,0 17 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 21,05 0 0,0
29 - Деян Генадиев Емилов Видин ПМГ Екзарх Антим І 33,63 25,00 9 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 124 63,5 3 21,05 0 0,0
30 - Евтим Андонов Иванов Благоевград ПМГ Благоевград 27,97 17,50 6 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 55,8 3 21,05 0 0,0
31 - Калоян Цветелинов Спиров Русе МГ Баба Тонка 21,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 65,5 3 21,05 0 0,0
32 - Виктор Митя Димитров Благоевград ПМГ Благоевград 20,11 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 59,4 3 21,05 0 0,0
33 - Георги Николаев Георгиев Ямбол МГ Атанас Радев 29,22 27,96 5 30,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 45,2 2 15,79 0 0,0
34 - Константин Тодоров Кискинов Пловдив ОМГ Кирил Попов 26,55 15,00 5 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 118 60,4 2 15,79 0 0,0
35 - Николай Светославов Стоилов Русе МГ Баба Тонка 20,19 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 127 65,0 2 15,79 0 0,0
36 - Тина-Мария Димитрова Бурова Сливен ПМГ Д. Чинтулов 20,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 126 64,5 2 15,79 0 0,0
37 - Александър Георгиев Георгиев Враца ПМГ Иван Ценов  17,02 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 52,3 2 15,79 0 0,0
38 - Христо Иванов Георгиев Враца ПМГ Иван Ценов  17,99 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 61,4 1 10,53 0 0,0
39 - Цветелина Деянова Куртева София СМГ 16,97 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 112 57,4 1 10,53 0 0,0
40 - Димитър  Тодоров Тодоров Враца ПМГ Иван Ценов  16,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 55,8 1 10,53 0 0,0
41 - Михаил Пламенов Петков Враца ПМГ Иван Ценов  16,46 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108 55,3 1 10,53 0 0,0
42 - Георги Димитров Друмев Сливен ПМГ Д. Чинтулов 15,70 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 52,3 1 10,53 0 0,0
43 - Мартин Тихомиров Стоев Варна МГ Петър Берон 14,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 49,2 1 10,53 0 0,0
44 - Васил Великов София 73 СОУ 14,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 49,2 1 10,53 0 0,0
45 - Борис Александров Барбов София СМГ 70,56 100,00 19 100,0 26 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 161 82,2 0 0,00 0 0,0
46 - Георги Мирославов Александров София СМГ 61,05 84,54 18 95,0 19 74,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 147 75,1 0 0,00 0 0,0
47 - Иван Недков Кирев София СМГ 58,80 79,54 16 85,0 19 74,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 149 76,1 0 0,00 0 0,0
48 - Денислав Георгиев Георгиев София СМГ 50,12 59,63 11 60,0 15 59,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 159 81,2 0 0,00 0 0,0
49 - Борислав Калоянов Антов София СМГ 50,00 100,00 19 100,0 26 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
50 - Георги Георгиев Ангелов София СМГ 49,92 62,78 13 70,0 14 55,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 145 74,1 0 0,00 0 0,0
51 - Бойко Красимиров Борисов София СМГ 48,15 96,30 19 100,0 24 92,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
52 - Александра Александрова Савова София СМГ 47,75 68,33 13 70,0 17 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 106 54,3 0 0,00 0 0,0
53 - Чавдар Цветанов Лалов Плевен МГ Гео Милев 46,13 53,43 10 55,0 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 152 77,7 0 0,00 0 0,0
54 - Георги Атанасов Паскалев София СМГ 42,95 43,52 9 50,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 166 84,8 0 0,00 0 0,0
55 - Иво Томас Зерков София СМГ 41,30 42,50 16 85,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 157 80,2 0 0,00 0 0,0
56 - Атанас Василев Добрев Пловдив ОМГ Кирил Попов 32,72 20,00 7 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 178 90,9 0 0,00 0 0,0
57 - Никола Иванов Янакиев София СМГ 30,25 27,50 10 55,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 129 66,0 0 0,00 0 0,0
58 - Радимир Станимиров Ганчев София СМГ 29,99 27,50 10 55,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 127 65,0 0 0,00 0 0,0
59 - Марко Василев Иванов София ПЧМГ 28,96 30,00 11 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 55,8 0 0,00 0 0,0
60 - Людмил Петров Стаменов София СМГ 26,84 25,00 9 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 112 57,4 0 0,00 0 0,0
61 - Гергана Пламенова Николова София СМГ 25,72 22,50 8 45,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 57,9 0 0,00 0 0,0
62 - Михаела Николова Димитрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 25,51 51,02 12 65,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
63 - Филип Красимиров Стоянов София СМГ 25,50 17,50 6 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 131 67,0 0 0,00 0 0,0
64 - Радостин Радославов Димитров София СМГ 25,23 50,46 14 75,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
65 - Галина Цанкова Станева Варна МГ Петър Берон 24,98 26,11 5 30,0 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 47,7 0 0,00 0 0,0
66 - Константин Найденов Господинов Русе МГ Баба Тонка 24,09 20,00 7 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 56,3 0 0,00 0 0,0
67 - Радомир Радославов Пеев София СМГ 22,64 45,28 6 35,0 14 55,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
68 - Ангел Миланов Митковски Благоевград ПМГ Благоевград 21,86 12,50 4 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 122 62,4 0 0,00 0 0,0
69 - Христо Костов Христов Варна МГ Петър Берон 21,71 15,00 5 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 111 56,9 0 0,00 0 0,0
70 - Николай Евгениев Благоев София Американски колеж 21,10 12,50 4 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 59,4 0 0,00 0 0,0
71 - Владимир Александров Николов Русе МГ Баба Тонка 20,84 12,50 4 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 114 58,4 0 0,00 0 0,0
72 - Мартин Галинов Цветков Варна МГ Петър Берон 20,77 5,00 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 143 73,1 0 0,00 0 0,0
73 - Радослав Стоянов Димитров Пловдив ОМГ Кирил Попов 20,51 41,02 8 45,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
74 - Николай Николаев Миладинов София Американски колеж 19,86 39,72 6 35,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
75 - Христо Ивайлов Михайлов София СМГ 19,86 39,72 6 35,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
76 - Елинор Валериева Сергеева София СМГ 19,58 39,17 8 45,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
77 - Емилиян Жасминов Попов Ямбол МГ Атанас Радев 18,66 19,81 1 10,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 68 35,0 0 0,00 0 0,0
78 - Симона Даниелова Барокова София Американски колеж 18,66 37,31 8 45,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
79 - Виктор Пламенов Венков Габрово ПМГ Иван Гюзелев 17,64 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 138 70,6 0 0,00 0 0,0
80 - Георги Йорданов Георгиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 17,41 34,81 7 40,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
81 - Йоана Николаева Николова София Американски колеж 17,08 34,17 6 35,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
82 - Стефан Тодоров Иванов Бургас ПМГ Н. Обрешков 16,11 32,22 3 20,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
83 - Георги Бойков Христов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 15,99 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125 64,0 0 0,00 0 0,0
84 - Александър Велизар Чернев София СМГ 15,86 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 124 63,5 0 0,00 0 0,0
85 - Боян Тодоров Иванджиков София СМГ 15,74 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 123 62,9 0 0,00 0 0,0
86 - Борис Димитров Минков София СМГ 15,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 122 62,4 0 0,00 0 0,0
87 - Николай Дамянов Колев Бургас ПГПАЕ Гео Милев 15,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 61,4 0 0,00 0 0,0
88 - Иван Александров Дурев София СМГ 15,23 30,46 6 35,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
89 - Теодор Тодоров Попов Пловдив ОМГ Кирил Попов 15,06 5,00 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 50,3 0 0,00 0 0,0
90 - Даниел Данаилов Йорданов Русе МГ Баба Тонка 14,97 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 117 59,9 0 0,00 0 0,0
91 - Ивет Кръстева Васева София НПМГ 14,91 29,81 5 30,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
92 - Валери Валериев Станчев Русе МГ Баба Тонка 14,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 59,4 0 0,00 0 0,0
93 - Александър Павлов Петров Варна ГПЧЕ Йоан Екзарх 14,72 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 58,9 0 0,00 0 0,0
94 - Димитър Христов Цветков София СМГ 14,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 57,9 0 0,00 0 0,0
95 - Борис Петров Божинов София СМГ 14,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 57,9 0 0,00 0 0,0
96 - Христо Емилов Белев Хасково ПМГ Б. Петканчин 14,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 57,9 0 0,00 0 0,0
97 - Илко Светозаров Симеонов Плевен МГ Гео Милев 14,31 28,61 6 35,0 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
98 - Хакан Тунчай Хасан Русе МГ Баба Тонка 14,09 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 56,3 0 0,00 0 0,0
99 - Кристиан Красимир Деанов Ямбол МГ Атанас Радев 13,98 27,96 5 30,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
100 - Христо Данаилов Дойчев Хасково ПМГ Б. Петканчин 13,83 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108 55,3 0 0,00 0 0,0
Страница 1 от 2 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+