Математика - Национално Класиране за 10 клас от състезания 2016 - 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 - 2017 година

Класации от предишни години


Към 25 Юни 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Училище - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац ЧХ Сала ЕК Нац
1 - Толга Есин Топчу Търговище 1 СУ 9,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 57,89 0 0,0
2 - Симона Бойкова Антонова София 133 СОУ 4,15 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48 24,9 0 0,00 0 0,0
3 - Александър Панчев София 73 СОУ 16,18 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 65,5 5 31,58 0 0,0
4 - Васил Великов София 73 СОУ 9,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 49,2 1 10,53 0 0,0
5 - Златомир Георгиев Папазов София Американски колеж 44,84 40,32 17 90,0 7 29,6 9 41,7 0 0,0 149 76,1 5 31,58 0 0,0
6 - Николай Николаев Миладинов София Американски колеж 17,41 26,11 6 35,0 11 44,4 5 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
7 - Николай Евгениев Благоев София Американски колеж 14,07 6,25 4 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 59,4 0 0,00 0 0,0
8 - Симона Даниелова Барокова София Американски колеж 12,44 18,66 8 45,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
9 - Йоана Николаева Николова София Американски колеж 11,39 17,08 6 35,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
10 - Габриела Николаева Димчева  Смолян ГПЧЕ Иван Вазов 7,70 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 46,2 0 0,00 0 0,0
11 - Божидара Павлова Николова Смолян ГПЧЕ Иван Вазов 7,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 45,7 0 0,00 0 0,0
12 - Гергана Павлова Николова Смолян ГПЧЕ Иван Вазов 7,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 45,7 0 0,00 0 0,0
13 - Александър Павлов Петров Варна ГПЧЕ Йоан Екзарх 9,81 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 58,9 0 0,00 0 0,0
14 - Веселин Николов Стефанов Свищов ДТГ Д. Хадживасилев 12,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 49,2 4 26,32 0 0,0
15 - Анна Калинова Атанасова Пловдив ЕГ Иван Вазов 7,19 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 43,1 0 0,00 0 0,0
16 - Анастасия Кирилова Георгиева Пловдив ЕГ Иван Вазов 7,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 45,2 0 0,00 0 0,0
17 - Красимир Красимиров Великов Силистра ЕГ Пейо Яворов 7,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 45,2 0 0,00 0 0,0
18 - Радостина Пламенова Великова Силистра ЕГ Пейо Яворов 7,19 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 43,1 0 0,00 0 0,0
19 - Ирена Венкова Кадишева Ямбол МГ Атанас Радев 26,97 18,47 6 35,0 5 22,2 3 16,7 0 0,0 110 56,3 5 31,58 0 0,0
20 - Георги Николаев Георгиев Ямбол МГ Атанас Радев 19,48 13,98 5 30,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 88 45,2 2 15,79 0 0,0
21 - Емилиян Жасминов Попов Ямбол МГ Атанас Радев 12,44 9,91 1 10,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 68 35,0 0 0,00 0 0,0
22 - Кристиан Красимир Деанов Ямбол МГ Атанас Радев 10,71 16,06 5 30,0 6 25,9 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
23 - Станимир Дианов Желязков Ямбол МГ Атанас Радев 9,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108 55,3 0 0,00 0 0,0
24 - Даниел Тихомиров Христов Ямбол МГ Атанас Радев 8,97 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 105 53,8 0 0,00 0 0,0
25 - Кристиян Красимир Деянов Ямбол МГ Атанас Радев 8,88 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 104 53,3 0 0,00 0 0,0
26 - Димитър Илиянов Анастасов Ямбол МГ Атанас Радев 8,80 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 103 52,8 0 0,00 0 0,0
27 - Владимир Александров Николов Русе МГ Баба Тонка 19,45 14,58 4 25,0 0 0,0 7 33,3 0 0,0 114 58,4 0 0,00 0 0,0
28 - Константин Найденов Господинов Русе МГ Баба Тонка 16,06 10,00 7 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 56,3 0 0,00 0 0,0
29 - Калоян Цветелинов Спиров Русе МГ Баба Тонка 14,42 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 65,5 3 21,05 0 0,0
30 - Николай Светославов Стоилов Русе МГ Баба Тонка 13,46 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 127 65,0 2 15,79 0 0,0
31 - Даниел Данаилов Йорданов Русе МГ Баба Тонка 9,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 117 59,9 0 0,00 0 0,0
32 - Валери Валериев Станчев Русе МГ Баба Тонка 9,90 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 59,4 0 0,00 0 0,0
33 - Хакан Тунчай Хасан Русе МГ Баба Тонка 9,39 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 56,3 0 0,00 0 0,0
34 - Ростислав Димитров Петров Русе МГ Баба Тонка 8,54 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 51,3 0 0,00 0 0,0
35 - Виктор Георгиев Топоров Русе МГ Баба Тонка 7,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 45,7 0 0,00 0 0,0
36 - Александър Венелинов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 7,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 45,7 0 0,00 0 0,0
37 - Лили Теодорова Руменова Русе МГ Баба Тонка 7,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 44,7 0 0,00 0 0,0
38 - Христо Цветомиров Стоев Русе МГ Баба Тонка 6,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 41,6 0 0,00 0 0,0
39 - Кристиан Пламенов Спасов Русе МГ Баба Тонка 6,68 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 40,1 0 0,00 0 0,0
40 - Венелина Атанасова Почева Русе МГ Баба Тонка 6,26 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 73 37,6 0 0,00 0 0,0
41 - Виктор Димитров Чорбаджиев Русе МГ Баба Тонка 6,01 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 70 36,0 0 0,00 0 0,0
42 - Петър Ивелинов Няголов Русе МГ Баба Тонка 5,56 8,33 0 0,0 0 0,0 7 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
43 - Елица Евгениева Пашева Русе МГ Баба Тонка 3,89 5,83 2 15,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
44 - Чавдар Цветанов Лалов Плевен МГ Гео Милев 38,82 38,81 10 55,0 13 51,9 0 0,0 14 48,4 152 77,7 0 0,00 0 0,0
45 - Ива Ивалинова Иванова Плевен МГ Гео Милев 35,51 25,44 10 55,0 6 25,9 4 20,8 0 0,0 125 64,0 8 47,37 0 0,0
46 - Илко Светозаров Симеонов Плевен МГ Гео Милев 9,54 14,31 6 35,0 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
47 - Златина Тодорова Милева Варна МГ Петър Берон 57,02 53,40 17 90,0 11 44,4 18 79,2 0 0,0 190 97,0 5 31,58 0 0,0
48 - Надежда Пламенова Китипова Варна МГ Петър Берон 32,17 41,68 17 90,0 6 25,9 5 25,0 7 25,8 0 0,0 4 26,32 0 0,0
49 - Галина Цанкова Станева Варна МГ Петър Берон 18,05 15,14 5 30,0 5 22,2 1 8,3 0 0,0 93 47,7 0 0,00 0 0,0
50 - Мартин Галинов Цветков Варна МГ Петър Берон 15,93 5,63 1 10,0 0 0,0 2 12,5 0 0,0 143 73,1 0 0,00 0 0,0
51 - Христо Костов Христов Варна МГ Петър Берон 15,86 9,58 5 30,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 111 56,9 0 0,00 0 0,0
52 - Мартин Тихомиров Стоев Варна МГ Петър Берон 9,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 49,2 1 10,53 0 0,0
53 - Йордан Стоянов Червенков Варна МГ Петър Берон 5,75 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 67 34,5 0 0,00 0 0,0
54 - Павла Красимирова Минкова Габрово НАГ 8,71 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 52,3 0 0,00 0 0,0
55 - Ивет Кръстева Васева София НПМГ 12,02 18,03 5 30,0 7 29,6 2 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
56 - Тереза Димчева Димитрова София НПМГ 9,48 14,21 5 30,0 4 18,5 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
57 - Ния Георгиева Миковска София НПМГ 8,86 13,29 5 30,0 3 14,8 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
58 - Никола Ласков София НПМГ 8,80 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 103 52,8 0 0,00 0 0,0
59 - Христо Петров Цветков София НПМГ 8,70 13,06 5 30,0 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
60 - Ива Димитрова Атанасова София НПМГ 4,14 6,20 1 10,0 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
61 - Йоан Георгиев Саламбашев Пловдив ОМГ Кирил Попов 26,54 15,21 7 40,0 0 0,0 4 20,8 0 0,0 141 72,1 4 26,32 0 0,0
62 - Атанас Василев Добрев Пловдив ОМГ Кирил Попов 21,81 10,00 7 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 178 90,9 0 0,00 0 0,0
63 - Радослав Стоянов Димитров Пловдив ОМГ Кирил Попов 20,62 30,93 8 45,0 9 37,0 9 41,7 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
64 - Константин Тодоров Кискинов Пловдив ОМГ Кирил Попов 17,70 7,50 5 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 118 60,4 2 15,79 0 0,0
65 - Теодор Тодоров Попов Пловдив ОМГ Кирил Попов 10,04 2,50 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 50,3 0 0,00 0 0,0
66 - Ренета  Тодорова Колева Пловдив ОМГ Кирил Попов 7,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 45,7 0 0,00 0 0,0
67 - Даниел Николаев Величков Пловдив ОМГ Кирил Попов 5,00 7,50 5 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
68 - Райна Диянова Михайлова Дряново ПГИ Рачо Стоянов 4,74 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 55 28,4 0 0,00 0 0,0
69 - Николай Дамянов Колев Бургас ПГПАЕ Гео Милев 10,24 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 61,4 0 0,00 0 0,0
70 - Рая Чавдарова Чернева Силистра ПГСОУАУАтанас Буров 6,43 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 75 38,6 0 0,00 0 0,0
71 - Християна Нейкова Илиева Силистра ПГСОУАУАтанас Буров 3,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 41 21,3 0 0,00 0 0,0
72 - Искрен Здравков Здравков Монтана ПМГ 8,71 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 52,3 0 0,00 0 0,0
73 - Ивет Венциславова Вълчева Монтана ПМГ 8,46 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 50,8 0 0,00 0 0,0
74 - Ивана Върбанова Миланова Монтана ПМГ 8,04 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 94 48,2 0 0,00 0 0,0
75 - Диана Тодорова Станкова Монтана ПМГ 7,87 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 47,2 0 0,00 0 0,0
76 - Калоян Тодоров Станков Монтана ПМГ 7,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 45,7 0 0,00 0 0,0
77 - Александър Красимиров Николаев Монтана ПМГ 7,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 44,7 0 0,00 0 0,0
78 - Пресиана Павлинова Вълкова Монтана ПМГ 7,11 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 42,6 0 0,00 0 0,0
79 - Деян Борисов Цветков Монтана ПМГ 6,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 41,6 0 0,00 0 0,0
80 - Лияна Еленкова Трифонова Монтана ПМГ 6,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 76 39,1 0 0,00 0 0,0
81 - Радослав Бисеров Иванов Монтана ПМГ 6,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 76 39,1 0 0,00 0 0,0
82 - Димитър Владимиров Първинов Монтана ПМГ 6,43 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 75 38,6 0 0,00 0 0,0
83 - Катерина Ивова Антова Монтана ПМГ 6,18 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 72 37,1 0 0,00 0 0,0
84 - Калоян Ивайлов Любенов Монтана ПМГ 5,92 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 35,5 0 0,00 0 0,0
85 - Силвия Ивайлова Спасова Монтана ПМГ 4,99 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 58 29,9 0 0,00 0 0,0
86 - Анжелика Теодорова Стоянова Монтана ПМГ 4,82 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 56 28,9 0 0,00 0 0,0
87 - Нури Нурай Хасан Хасково ПМГ Б. Петканчин 20,32 10,53 0 0,0 7 29,6 2 12,5 0 0,0 94 48,2 5 31,58 0 0,0
88 - Христо Емилов Белев Хасково ПМГ Б. Петканчин 9,64 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 57,9 0 0,00 0 0,0
89 - Христо Данаилов Дойчев Хасково ПМГ Б. Петканчин 9,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108 55,3 0 0,00 0 0,0
90 - Георгиос Иванов Хасково ПМГ Б. Петканчин 9,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108 55,3 0 0,00 0 0,0
91 - Християн Николаев Карагьозов Хасково ПМГ Б. Петканчин 8,38 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 50,3 0 0,00 0 0,0
92 - Надя Захариева Иглева Хасково ПМГ Б. Петканчин 7,19 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 43,1 0 0,00 0 0,0
93 - Людмил Динков Сапунджиев Хасково ПМГ Б. Петканчин 7,02 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 82 42,1 0 0,00 0 0,0
94 - Биляна Евгениева Георгиева Хасково ПМГ Б. Петканчин 6,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 41,1 0 0,00 0 0,0
95 - Лъчезар Димитров Велчев Хасково ПМГ Б. Петканчин 5,92 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 35,5 0 0,00 0 0,0
96 - Ивайло Иванов Андреев Хасково ПМГ Б. Петканчин 5,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 33,5 0 0,00 0 0,0
97 - Мелтем Тасим Апти Хасково ПМГ Б. Петканчин 4,91 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 57 29,4 0 0,00 0 0,0
98 - Васил Бориславов Къдреков Благоевград ПМГ Благоевград 22,29 11,25 8 45,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 122 62,4 4 26,32 0 0,0
99 - Георги Иванов Атанасов Благоевград ПМГ Благоевград 21,33 8,75 6 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 61,4 5 31,58 0 0,0
100 - Евтим Андонов Иванов Благоевград ПМГ Благоевград 18,65 8,75 6 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 55,8 3 21,05 0 0,0
Страница 1 от 3 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS