Математика - Национално Класиране за 8 клас от състезания 2016 - 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 - 2017 година

Класации от предишни години


Към 24 Юли 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Резултат от Зимни Математически Състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац ЧХ Сала ЕК Нац
1 - Стефан Мартинов Хаджистойков София СМГ 91,20 41,00 25 96,3 26 100,0 - 15 72,7 146 87,0 60 100,00 0 0,0
2 - До Виет Къонг София СМГ 90,12 39,00 26 100,0 26 100,0 - 13 63,6 146 87,0 60 100,00 0 0,0
3 - Светлин Красимиров Лалов София СМГ 96,55 45,00 26 100,0 24 92,6 - 21 100,0 168 100,0 54 90,16 0 0,0
4 - Никола Мартинов Стайков София СМГ 80,02 29,00 25 96,3 22 85,2 - 7 36,4 138 82,2 60 100,00 0 0,0
5 - Александър Стоянов Недков София СМГ 66,98 22,00 23 88,9 22 85,2 - 0 0,0 135 80,5 48 80,33 0 0,0
6 - Иван Венциславов Георгиев София СМГ 73,13 29,00 17 66,7 20 77,8 - 9 45,5 127 75,7 60 100,00 0 0,0
7 - Мартин Владимиров Василев София СМГ 75,55 28,00 26 100,0 19 74,1 - 9 45,5 114 68,0 54 90,16 0 0,0
8 - Йоан Найденов Найденов София СМГ 66,91 17,00 25 96,3 17 66,7 - 0 0,0 120 71,6 60 100,00 0 0,0
9 - Анна Росенова Михалкова София СМГ 53,76 15,00 11 44,4 15 59,3 - 0 0,0 109 65,1 60 100,00 0 0,0
10 - Михаела Филипова Гледачева София ПЧМГ 82,39 35,00 22 85,2 14 55,6 - 21 100,0 136 81,1 54 90,16 0 0,0
11 - Марк Мартинов Киричев Варна МГ Петър Берон 47,57 19,00 22 85,2 14 55,6 - 5 27,3 117 69,8 0 0,00 0 0,0
12 - Мартин Боянов Стефанов София СМГ 70,99 26,00 17 66,7 13 51,9 - 13 63,6 122 72,8 60 100,00 0 0,0
13 - Галин Миленов Тотев Бургас ПМГ Н. Обрешков 61,56 29,00 24 92,6 12 48,1 - 17 81,8 0 0,0 51 85,25 0 0,0
14 - Димитър Светославов Младжов София СМГ 50,22 12,00 20 77,8 12 48,1 - 0 0,0 108 64,5 36 60,66 0 0,0
15 - Николай Николаев Георгиев София СМГ 50,16 11,00 22 85,2 11 44,4 - 0 0,0 93 55,6 39 65,57 0 0,0
16 - Драгомир Драгомиров Ганев София Американски колеж 49,42 11,00 11 44,4 11 44,4 - 0 0,0 114 68,0 54 90,16 0 0,0
17 - Маргарита Велчева Стефанова София СМГ 72,39 20,00 22 85,2 10 40,7 - 10 50,0 161 95,9 54 90,16 0 0,0
18 - Йордан Боянов Илиев София СМГ 51,14 10,00 18 70,4 10 40,7 - 0 0,0 91 54,4 54 90,16 0 0,0
19 - Румен Николаев Иванов Бургас ПМГ Н. Обрешков 32,51 10,00 14 55,6 10 40,7 - 0 0,0 111 66,3 0 0,00 0 0,0
20 - Лилиана Велизар Чернев София СМГ 57,48 16,00 18 70,4 9 37,0 - 7 36,4 106 63,3 48 80,33 0 0,0
21 - Даниела Параскевова Бенчева София СМГ 44,76 9,00 5 22,2 9 37,0 - 0 0,0 133 79,3 51 85,25 0 0,0
22 - Валентин Ивов Николов София СМГ 44,51 9,00 17 66,7 9 37,0 - 0 0,0 89 53,3 39 65,57 0 0,0
23 - Виктория Владимирова Бояджиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 35,82 9,00 10 40,7 9 37,0 - 0 0,0 76 45,6 33 55,74 0 0,0
24 - Диян Христинов Димитров София СМГ 64,40 22,00 19 74,1 8 33,3 - 14 68,2 119 71,0 45 75,41 0 0,0
25 - Калоян Тодоров Фачиков София СМГ 61,01 8,00 23 88,9 8 33,3 - 0 0,0 139 82,8 60 100,00 0 0,0
26 - Никола Боянов Джунов София СМГ 54,61 11,00 18 70,4 8 33,3 - 3 18,2 127 75,7 45 75,41 0 0,0
27 - Ева Ивайлова Кортезова София СМГ 49,50 8,00 15 59,3 8 33,3 - 0 0,0 125 74,6 48 80,33 0 0,0
28 - Йоана Красимирова Пеева Бургас ПМГ Н. Обрешков 46,07 18,00 17 66,7 8 33,3 - 10 50,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
29 - Асен Николаев Доцински Варна МГ Петър Берон 45,53 8,00 13 51,9 8 33,3 - 0 0,0 104 62,1 48 80,33 0 0,0
30 - Виктор Силиянов Колев София СМГ 43,34 8,00 16 63,0 8 33,3 - 0 0,0 100 59,8 36 60,66 0 0,0
31 - Константин Руменов Димитров Бургас ПМГ Н. Обрешков 36,02 8,00 0 0,0 8 33,3 - 0 0,0 103 61,5 51 85,25 0 0,0
32 - Бояна Боянова Христова Бургас ПМГ Н. Обрешков 35,30 8,00 18 70,4 8 33,3 - 0 0,0 122 72,8 0 0,00 0 0,0
33 - Преслав Петров Дончев Варна МГ Петър Берон 30,88 8,00 13 51,9 8 33,3 - 0 0,0 116 69,2 0 0,00 0 0,0
34 - Ивайло Пламенов Димитров Варна МГ Петър Берон 25,20 8,00 9 37,0 8 33,3 - 0 0,0 93 55,6 0 0,00 0 0,0
35 - Димитър Николай Димитров София Американски колеж 19,33 8,00 0 0,0 8 33,3 - 0 0,0 106 63,3 0 0,00 0 0,0
36 - Радослав Бориславов Драганов София СМГ 49,56 7,00 18 70,4 7 29,6 - 0 0,0 113 67,5 48 80,33 0 0,0
37 - Димитър Николов Николов Варна МГ Петър Берон 49,18 20,00 22 85,2 7 29,6 - 13 63,6 113 67,5 0 0,00 0 0,0
38 - Стилиян Иванов Нановски Плевен МГ Гео Милев 41,28 7,00 8 33,3 7 29,6 - 0 0,0 114 68,0 45 75,41 0 0,0
39 - Захари Емилов Маринов Плевен МГ Гео Милев 37,42 11,00 19 74,1 7 29,6 - 4 22,7 0 0,0 36 60,66 0 0,0
40 - Жаклин Александрова Катърджиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 30,29 7,00 14 55,6 7 29,6 - 0 0,0 111 66,3 0 0,00 0 0,0
41 - Цветилин Петров Цветилов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 29,54 7,00 0 0,0 7 29,6 - 0 0,0 96 57,4 36 60,66 0 0,0
42 - Илия Димитров Томов Бургас ПМГ Н. Обрешков 24,72 7,00 8 33,3 7 29,6 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
43 - Божидар Павлов Кьоров София НПМГ 11,11 7,00 6 25,9 7 29,6 - 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
44 - Георги Викторов Любенов София ТУЕСС 32,01 6,00 6 25,9 6 25,9 - 0 0,0 96 57,4 30 50,82 0 0,0
45 - Цветан Иванов Иванов София СМГ 29,20 6,00 14 55,6 6 25,9 - 0 0,0 108 64,5 0 0,00 0 0,0
46 - Ангел Дикран Бохосян Ямбол МГ Атанас Радев 23,95 6,00 5 22,2 6 25,9 - 0 0,0 120 71,6 0 0,00 0 0,0
47 - Ралица Атанасова Симова Бургас ПМГ Н. Обрешков 21,64 6,00 3 14,8 6 25,9 - 0 0,0 113 67,5 0 0,00 0 0,0
48 - Васил Николов Николов София ПЧМГ 19,69 6,00 5 22,2 6 25,9 - 0 0,0 84 50,3 0 0,00 0 0,0
49 - Йоана Петрова Кичева София СМГ 59,05 15,00 24 92,6 5 22,2 - 10 50,0 92 55,0 45 75,41 0 0,0
50 - Марина Иванова Бояджиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 53,19 5,00 19 74,1 5 22,2 - 0 0,0 125 74,6 57 95,08 0 0,0
51 - Женя Йорданова Янчева Бургас ПМГ Н. Обрешков 50,79 9,00 17 66,7 5 22,2 - 4 22,7 137 81,7 36 60,66 0 0,0
52 - Константин Стефанов Мирински София СМГ 20,96 5,00 5 22,2 5 22,2 - 0 0,0 101 60,4 0 0,00 0 0,0
53 - Мария Дилянова Боева Плевен МГ Гео Милев 8,15 5,00 4 18,5 5 22,2 - 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
54 - Владимир Пламенов Петков София СМГ 47,98 4,00 16 63,0 4 18,5 - 0 0,0 106 63,3 57 95,08 0 0,0
55 - Йоана Юличнова Кирилова София СМГ 45,47 4,00 20 77,8 4 18,5 - 0 0,0 118 70,4 36 60,66 0 0,0
56 - Мартина Радостинова Илиева Русе МГ Баба Тонка 45,36 9,00 16 63,0 4 18,5 - 5 27,3 96 57,4 36 60,66 0 0,0
57 - Любослав Владимиров Панайотов София СМГ 43,04 4,00 13 51,9 4 18,5 - 0 0,0 108 64,5 48 80,33 0 0,0
58 - Александра Димитрова Димитрова София Американски колеж 38,62 4,00 9 37,0 4 18,5 - 0 0,0 104 62,1 45 75,41 0 0,0
59 - Руси Ивайлов Шишманов София НПМГ 35,61 4,00 6 25,9 4 18,5 - 0 0,0 89 53,3 48 80,33 0 0,0
60 - Дилян Тодоров Павлов Бургас ПМГ Н. Обрешков 22,99 4,00 6 25,9 4 18,5 - 0 0,0 0 0,0 42 70,49 0 0,0
61 - Виктор Владимиров Василев София СМГ 60,54 7,00 21 81,5 3 14,8 - 4 22,7 157 93,5 54 90,16 0 0,0
62 - Венислав Еманоелов Иванов Варна МГ Петър Берон 36,89 6,00 18 70,4 3 14,8 - 3 18,2 136 81,1 0 0,00 0 0,0
63 - Иво Станиславов Йорданов София Американски колеж 36,56 3,00 12 48,1 3 14,8 - 0 0,0 99 59,2 36 60,66 0 0,0
64 - Изабел Галинова Сотирова София СМГ 11,85 3,00 11 44,4 3 14,8 - 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
65 - Стефани Христова Стоянова Сливен ПМГ Д. Чинтулов 11,48 3,00 0 0,0 3 14,8 - 0 0,0 71 42,6 0 0,00 0 0,0
66 - Румен Тихомиров Тошев София НПМГ 5,19 3,00 2 11,1 3 14,8 - 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
67 - Георги Ивов Цонков София СМГ 47,24 2,00 13 51,9 2 11,1 - 0 0,0 156 92,9 48 80,33 0 0,0
68 - Мая Петрова Панова София СМГ 45,30 2,00 17 66,7 2 11,1 - 0 0,0 98 58,6 54 90,16 0 0,0
69 - Александър Асенов Илиев София СМГ 32,55 2,00 1 7,4 2 11,1 - 0 0,0 107 63,9 48 80,33 0 0,0
70 - Георги Илиянов Иванов София СМГ 49,11 4,00 17 66,7 1 7,4 - 3 18,2 114 68,0 51 85,25 0 0,0
71 - Кристиян Каменов Чолаков София ПЧМГ 38,54 1,00 12 48,1 1 7,4 - 0 0,0 95 56,8 48 80,33 0 0,0
72 - Далия Владимирова Атанасова Плевен МГ Гео Милев 33,66 1,00 6 25,9 1 7,4 - 0 0,0 108 64,5 42 70,49 0 0,0
73 - Виктор Илиянов Иванов Плевен МГ Гео Милев 26,37 1,00 2 11,1 1 7,4 - 0 0,0 88 52,7 36 60,66 0 0,0
74 - Силвия Илиева Димитрова София ПЧМГ 21,86 1,00 0 0,0 1 7,4 - 0 0,0 77 46,2 33 55,74 0 0,0
75 - Константин Николаев Ангелов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 16,86 1,00 0 0,0 1 7,4 - 0 0,0 68 40,8 21 36,07 0 0,0
76 - Стоян Светланов Фотев Ямбол МГ Атанас Радев 13,87 1,00 2 11,1 1 7,4 - 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
77 - Стилиян Ясенов Стоянов София НПМГ 9,63 1,00 10 40,7 1 7,4 - 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
78 - Димитър Иванов Димитров  Благоевград ПМГ Благоевград 42,12 0,00 19 74,1 0 0,0 - 0 0,0 94 56,2 48 80,33 0 0,0
79 - Виктор Ивайлов Кожухаров Русе МГ Баба Тонка 39,72 4,00 12 48,1 0 0,0 - 4 22,7 129 76,9 30 50,82 0 0,0
80 - Максимилиан Ростиславов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 39,07 0,00 11 44,4 0 0,0 - 0 0,0 110 65,7 51 85,25 0 0,0
81 - Атанас Манолов Семов Пловдив ОМГ Кирил Попов 36,80 0,00 9 37,0 0 0,0 - 0 0,0 95 56,8 54 90,16 0 0,0
82 - Теодор Павлов Селимов Пловдив ОМГ Кирил Попов 35,97 0,00 10 40,7 0 0,0 - 0 0,0 90 53,8 51 85,25 0 0,0
83 - Веселин Александров Димов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 35,81 0,00 5 22,2 0 0,0 - 0 0,0 120 71,6 51 85,25 0 0,0
84 - Андония Геогриева Станишева София СМГ 35,38 0,00 10 40,7 0 0,0 - 0 0,0 110 65,7 42 70,49 0 0,0
85 - Лора Димитрова Денчева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 35,32 0,00 7 29,6 0 0,0 - 0 0,0 95 56,8 54 90,16 0 0,0
86 - Александър Петров Вълков Варна МГ Петър Берон 35,23 0,00 4 18,5 0 0,0 - 0 0,0 113 67,5 54 90,16 0 0,0
87 - Траяна Иванова Енчева Бургас ПМГ Н. Обрешков 34,54 0,00 8 33,3 0 0,0 - 0 0,0 132 78,7 36 60,66 0 0,0
88 - Ивана Дилянова Панева София СМГ 32,60 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 147 87,6 45 75,41 0 0,0
89 - Даниел Цветанов Дамянов Монтана ПМГ 31,37 0,00 5 22,2 0 0,0 - 0 0,0 124 74,0 36 60,66 0 0,0
90 - Никола Константонов Коларов Бургас ПМГ Н. Обрешков 28,42 0,00 17 66,7 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 45 75,41 0 0,0
91 - Траяна Ивова Георгиева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 28,33 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 86 51,5 54 90,16 0 0,0
92 - Димитър Стоилов Тодоров Пловдив ОМГ Кирил Попов 28,25 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 102 60,9 48 80,33 0 0,0
93 - Димитри Владимиров Стоилов Благоевград ПМГ Благоевград 28,06 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 92 55,0 51 85,25 0 0,0
94 - Георги Илков Терзиев Благоевград ПМГ Благоевград 27,58 0,00 6 25,9 0 0,0 - 0 0,0 94 56,2 33 55,74 0 0,0
95 - Алекс Иванов Цветанов София СМГ 27,03 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 100 59,8 45 75,41 0 0,0
96 - Людмил Даниелов Кузманов София Американски колеж 26,64 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 105 62,7 42 70,49 0 0,0
97 - Виктория Георгиева Георгиева Шумен ПМГ Нанчо Попович 26,25 0,00 4 18,5 0 0,0 - 0 0,0 87 52,1 36 60,66 0 0,0
98 - Нели Динкова Митева София СМГ 25,88 0,00 17 66,7 0 0,0 - 0 0,0 105 62,7 0 0,00 0 0,0
99 - Божидар Славчев Костов София СМГ 25,70 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 97 58,0 42 70,49 0 0,0
100 - Филип Ивайлов Марков София СМГ 25,22 0,00 15 59,3 0 0,0 - 0 0,0 112 66,9 0 0,00 0 0,0
Страница 1 от 3 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS