Математика - Национално Класиране за 9 клас от състезания 2016 - 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 - 2017 година

Класации от предишни години


Към 01 Март 2017 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Резултат от Зимни Математически Състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала ЕК Нац
1 - Виктор Петров Балтин Бургас ПМГ Н. Обрешков 77,44 79,63 15 59,3 26 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 107 60,3 54 90,16 0 0,0
2 - Евгени Стаев Кайряков София СМГ 75,00 100,00 26 100,0 26 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 178 100,0 0 0,00 0 0,0
3 - Добрин Марианов Бараков Плевен МГ Гео Милев 68,52 87,04 19 74,1 26 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 60 100,00 0 0,0
4 - Алек Кристианов Димитров София ПЧМГ 81,82 75,93 14 55,6 25 96,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 134 75,4 60 100,00 0 0,0
5 - Кристиан Емилов Минчев Бургас ПМГ Н. Обрешков 81,52 68,52 10 40,7 25 96,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 176 98,9 54 90,16 0 0,0
6 - Василена Александрова Цветанова Пловдив ОМГ Кирил Попов 77,66 79,63 16 63,0 25 96,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 135 76,0 45 75,41 0 0,0
7 - Димитър Атанасов Чакъров Пловдив ОМГ Кирил Попов 60,19 70,37 11 44,4 25 96,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 60 100,00 0 0,0
8 - Иво Владиславов Петров София СМГ 37,04 74,07 13 51,9 25 96,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
9 - Петър Емилов Лангов София СМГ 63,65 81,48 19 74,1 23 88,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 163 91,6 0 0,00 0 0,0
10 - Димитър Ясенов Опърлаков Варна МГ Петър Берон 88,89 77,78 18 70,4 22 85,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 178 100,0 60 100,00 0 0,0
11 - Мартин Русланов Германов София СМГ 75,89 61,11 9 37,0 22 85,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 171 96,1 51 85,25 0 0,0
12 - Спасиян Иванов Тодоров София ПЧМГ 65,12 53,70 5 22,2 22 85,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 138 77,7 45 75,41 0 0,0
13 - Йоан Миленов Минев София СМГ 64,56 51,85 4 18,5 22 85,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 123 69,3 51 85,25 0 0,0
14 - Ханг Хоанг Та София СМГ 64,83 61,11 11 44,4 20 77,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 127 71,5 39 65,57 0 0,0
15 - Ирина Атанасова Георгиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 53,10 61,11 11 44,4 20 77,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
16 - Лилия Петрова Вигенина София СМГ 46,63 55,56 8 33,3 20 77,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 45 75,41 0 0,0
17 - Борис Тодоров Панайотов София СМГ 24,07 48,15 4 18,5 20 77,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
18 - Борис Василев Геренски Варна МГ Петър Берон 71,92 57,41 10 40,7 19 74,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 147 82,7 54 90,16 0 0,0
19 - Матей Костадинов Петков София НПМГ 71,24 57,41 10 40,7 19 74,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 151 84,9 51 85,25 0 0,0
20 - Александър Ивайлов Милчев София НПМГ 60,89 48,15 6 25,9 18 70,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 62,0 51 85,25 0 0,0
21 - Васил Иванов Тодоров София СМГ 41,16 46,30 6 25,9 17 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 72,1 0 0,00 0 0,0
22 - Иван Тодоров Иванов Пловдив ОМГ Кирил Попов 65,31 50,00 9 37,0 16 63,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 135 76,0 51 85,25 0 0,0
23 - Тихомир Тихомиров Тодоров Варна МГ Петър Берон 43,21 38,89 4 18,5 15 59,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 57 95,08 0 0,0
24 - Николай Димитров Митев София Американски колеж 24,07 48,15 9 37,0 15 59,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
25 - Мария Златкова Палашева София НПМГ 54,24 37,04 4 18,5 14 55,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 111 62,6 48 80,33 0 0,0
26 - Красимир Орлинов Маринов София НПМГ 45,35 33,33 2 11,1 14 55,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 49,2 39 65,57 0 0,0
27 - Деница Петрова Павлова София СМГ 44,76 44,44 8 33,3 14 55,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
28 - Мартин Кирилов Димитров София СМГ 66,50 46,30 10 40,7 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 148 83,2 54 90,16 0 0,0
29 - Веселина Тодорова Велкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 52,23 37,04 5 22,2 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 123 69,3 39 65,57 0 0,0
30 - Джемма Цонева Русева Ямбол МГ Атанас Радев 52,13 40,74 7 29,6 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 61,5 39 65,57 0 0,0
31 - Александър Живодаров Василев София СМГ 41,58 46,30 10 40,7 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 131 73,7 0 0,00 0 0,0
32 - Ангел Георгиев Андрейчев Плевен МГ Гео Милев 38,38 38,89 6 25,9 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 70 39,7 21 36,07 0 0,0
33 - Асен Светлинов Марков София СМГ 35,23 38,89 6 25,9 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 112 63,1 0 0,00 0 0,0
34 - Александър Ангелов Желязков София Американски колеж 20,37 40,74 7 29,6 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
35 - Гергана Драгомирова Пейкова София Американски колеж 14,81 29,63 1 7,4 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
36 - Радослав Радославов Велчев София СМГ 60,91 33,33 4 18,5 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 172 96,6 48 80,33 0 0,0
37 - Димитър Кръстинов Ангелов София НПМГ 56,96 38,89 7 29,6 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 64,8 51 85,25 0 0,0
38 - Волен Йорданов Терзиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 53,82 37,04 6 25,9 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108 60,9 48 80,33 0 0,0
39 - Мардирос Хачик Овагемян Бургас ПМГ Н. Обрешков 52,75 29,63 2 11,1 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 118 66,5 51 85,25 0 0,0
40 - Тодор Пенев Христов София СМГ 38,95 40,74 10 40,7 10 40,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 132 74,3 0 0,00 0 0,0
41 - Ралица Юлианова Андреева Варна МГ Петър Берон 43,93 22,22 1 7,4 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 55,9 45 75,41 0 0,0
42 - Велизара Боянова Захариева София НПМГ 42,76 24,07 2 11,1 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 47,5 45 75,41 0 0,0
43 - Даниел Руменов Данаилов Ямбол МГ Атанас Радев 29,39 27,78 4 18,5 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 62,0 0 0,00 0 0,0
44 - Спас Николаев Николов София СМГ 27,54 24,07 2 11,1 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 62,0 0 0,00 0 0,0
45 - Иван Николаев Николов София Американски колеж 13,89 27,78 4 18,5 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
46 - Ксения Станиславова Бакалова Бургас ПМГ Н. Обрешков 50,32 31,48 7 29,6 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 94 53,1 51 85,25 0 0,0
47 - Антъни Антонов Господинов Ямбол МГ Атанас Радев 30,98 25,93 4 18,5 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 72,1 0 0,00 0 0,0
48 - Гавраил Иванов Димов Добрич ПМГ И. Вазов 48,76 20,37 2 11,1 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 105 59,2 57 95,08 0 0,0
49 - Емилиян Венциславов Стефанов Варна МГ Петър Берон 44,53 27,78 6 25,9 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 57,0 39 65,57 0 0,0
50 - Янаки Александров Кръстев София СМГ 35,00 14,81 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 49,7 36 60,66 0 0,0
51 - Мирослав Йорданов Йорданов Ямбол МГ Атанас Радев 9,26 18,52 1 7,4 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
52 - Веделин Венциславов Гъров Добрич ПМГ И. Вазов 32,44 16,67 1 7,4 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 63 35,8 36 60,66 0 0,0
53 - Александра Александрова Радолова Бургас ПМГ Н. Обрешков 26,56 12,96 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
54 - Никола Николаев Ненков Плевен МГ Гео Милев 11,11 22,22 4 18,5 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
55 - Мартин Петров Григоров Бургас ПМГ Н. Обрешков 47,11 18,52 3 14,8 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 135 76,0 45 75,41 0 0,0
56 - Йоана Костадинова Митева Бургас ПМГ Н. Обрешков 33,34 11,11 0 0,0 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 107 60,3 30 50,82 0 0,0
57 - Елица Пламенова Бояджиева Добрич ПМГ Иван Вазов 29,95 14,81 1 7,4 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
58 - Андрей Ивайлов Цочев Бургас ПМГ Н. Обрешков 28,52 24,07 6 25,9 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 117 65,9 0 0,00 0 0,0
59 - Мария Завен Астадурова София НПМГ 43,16 12,96 2 11,1 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 61,5 51 85,25 0 0,0
60 - Жасмина Михайлова Николова Добрич ПМГ И. Вазов 38,57 12,96 2 11,1 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 48,0 48 80,33 0 0,0
61 - Кирил Ивайлов Павлов София СМГ 51,82 14,81 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 138 77,7 60 100,00 0 0,0
62 - Янислав Роберт Херолд Шумен ПМГ Нанчо Попович 49,77 9,26 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 152 85,5 57 95,08 0 0,0
63 - Дамян Стоянов Францов София СМГ 46,27 5,56 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 149 83,8 54 90,16 0 0,0
64 - Максим Чавдаров Къснеделчев Русе МГ Баба Тонка 43,51 9,26 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 65,4 54 90,16 0 0,0
65 - Никола Златимиров Казлачев Русе МГ Баба Тонка 41,88 3,70 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 133 74,9 51 85,25 0 0,0
66 - Радослав Емилов Иванов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 39,44 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 67,6 54 90,16 0 0,0
67 - Гергана Василева Чолакова София СМГ 39,24 9,26 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 103 58,1 48 80,33 0 0,0
68 - Елена Николаева Кескинова София СМГ 37,82 11,11 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 95 53,6 45 75,41 0 0,0
69 - Атанас Василев Атанасов Пловдив ОМГ Кирил Попов 37,55 5,56 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 63,7 45 75,41 0 0,0
70 - Адриян Ивов Ибовски Габрово ПМГ Иван Гюзелев 37,54 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 124 69,8 48 80,33 0 0,0
71 - Севда Хараламбиева Мочева София НПМГ 36,91 3,70 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 64,8 45 75,41 0 0,0
72 - Георги Стефанов Севов Бургас ПМГ Н. Обрешков 36,67 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 61,5 51 85,25 0 0,0
73 - Даниел Милчев Бумбалов Ямбол СОУ Св.Климент Охридски 35,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 57,0 51 85,25 0 0,0
74 - Борислав Мартинов Минчев София НПМГ 34,48 3,70 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 45,3 51 85,25 0 0,0
75 - Васил Валентинов Пирински София СМГ 34,31 3,70 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 114 64,2 39 65,57 0 0,0
76 - Кристиян Пламенов Спиров София 91 НЕГ 34,27 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 127 71,5 39 65,57 0 0,0
77 - Николай Ангелов Мъглов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 33,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 124 69,8 39 65,57 0 0,0
78 - Даниел Петров Петров Русе МГ Баба Тонка 33,49 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 95 53,6 48 80,33 0 0,0
79 - Николина Станиславова Роячки София НПМГ 33,41 3,70 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 50,8 45 75,41 0 0,0
80 - Елена Бойкова Недялкова София НПМГ 32,83 3,70 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 43,6 48 80,33 0 0,0
81 - Елена Ивайлова Велева София НПМГ 32,02 3,70 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 45,3 45 75,41 0 0,0
82 - Анна Каренинна Ованнисян Плевен МГ Гео Милев 31,96 3,70 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 106 59,8 36 60,66 0 0,0
83 - Пламена Руменова Кръстева Бургас ПМГ Н. Обрешков 31,48 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 107 60,3 39 65,57 0 0,0
84 - Александър Евелинов Марков Бургас ПМГ Н. Обрешков 31,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 55,3 42 70,49 0 0,0
85 - Мирослав Руменов Пехливанов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 30,86 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 48,0 45 75,41 0 0,0
86 - Недена Николаева Кръстева Димитровград ПМГ Иван Вазов 30,72 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 47,5 45 75,41 0 0,0
87 - Анатоли Яворов Димов Шумен ПМГ Нанчо Попович 30,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 52,0 42 70,49 0 0,0
88 - Валентина Емилова Стефанова Димитровград ПМГ Иван Вазов 30,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 52,0 42 70,49 0 0,0
89 - Павла Милославова Манова Плевен МГ Гео Милев 30,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 36,9 51 85,25 0 0,0
90 - Венелин Милчев Минчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 30,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 51,4 42 70,49 0 0,0
91 - Константин Пламенов Мъцински Сливен ПМГ Д. Чинтулов 30,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 55,3 39 65,57 0 0,0
92 - Калин Христов Цветков София НПМГ 30,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 97 54,7 39 65,57 0 0,0
93 - Ивайло Станимиров Станимиров Габрово ПМГ Иван Гюзелев 29,52 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 52,5 39 65,57 0 0,0
94 - Катерина Росенова Василева Благоевград ПМГ Благоевград 29,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 57,0 36 60,66 0 0,0
95 - Владимир Димитров Лалев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 29,30 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 61,5 33 55,74 0 0,0
96 - Божидар Панайотов Андонов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 29,24 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 51,4 39 65,57 0 0,0
97 - Христо Иванов Ефимов София СМГ 29,23 18,52 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 142 79,9 0 0,00 0 0,0
98 - Иван Нейков Пелтеков София СМГ 29,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 82 46,4 42 70,49 0 0,0
99 - Йоана Руменова Лалковска Враца ПМГ Иван Ценов  29,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 45,8 42 70,49 0 0,0
100 - Саня Гюлсемиева Севдева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 29,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 45,8 42 70,49 0 0,0
Страница 1 от 4 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+