ПГ по електротехника и автоматика

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по електротехника и автоматикаПГ по електротехника и автоматика
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 87
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,10

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 325
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,040
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,119
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,085
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,079Facebook
Facebook
RSS
RSS