ПГ по железопътен транспорт Никола Корчев

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по железопътен транспорт Никола КорчевПГ по железопътен транспорт Никола Корчев
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 150
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,21

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 61
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,300
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,406
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 2,895
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,253Facebook
Facebook
RSS
RSS