ПГ по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по механоелектротехника Н.Й.ВапцаровПГ по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 146
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,34

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 162
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,300
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,355
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,346
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,444Facebook
Facebook
RSS
RSS