ПГ по облекло Княгиня Мария Луиза

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по облекло Княгиня Мария ЛуизаПГ по облекло Княгиня Мария Луиза
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 107
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,89

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 103
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,060
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,979
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,265
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,263Facebook
Facebook
RSS
RSS