ПГ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКАПГ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 147
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,28

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 132
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,340
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,293
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,329
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,371Facebook
Facebook
RSS
RSS