ПГ по селско стопанствоБузема

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по селско стопанствоБуземаПГ по селско стопанствоБузема
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 145
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 3,26

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 9
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,498
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,178
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,110Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+