ПГ по селско стопанство Бузема

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по селско стопанство БуземаПГ по селско стопанство Бузема
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 153
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,08

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 14
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 2,670
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,498
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,178
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,110Facebook
Facebook
RSS
RSS