ПГ по текстил и моден дизайн

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по текстил и моден дизайнПГ по текстил и моден дизайн
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 83
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 4,16

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 120
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,338
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,273
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,114Facebook
Facebook
RSS
RSS