ПГ по текстилни и кожени изделия

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по текстилни и кожени изделияПГ по текстилни и кожени изделия
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 155
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 2,92

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 38
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 2,870
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 2,934
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,137
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 2,953Facebook
Facebook
RSS
RSS