ПГ по телекомуникации

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по телекомуникацииПГ по телекомуникации
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 76
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,24

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 353
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,230
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,332
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,070
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,214Facebook
Facebook
RSS
RSS