ПГ по топлинна и хладилна техника

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по топлинна и хладилна техникаПГ по топлинна и хладилна техника
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 148
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,26

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 20
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,208
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,306Facebook
Facebook
RSS
RSS