ПГ по транспорт

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по транспортПГ по транспорт
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 134
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 3,46

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 69
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,576
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,391
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,420Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+