ПГ по транспорт Макгахан

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по транспорт МакгаханПГ по транспорт Макгахан
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 141
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,42

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 144
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,320
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,484
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,210
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,584Facebook
Facebook
RSS
RSS