ПГ по транспорт и енергетика Хенри Форд

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по транспорт и енергетика Хенри ФордПГ по транспорт и енергетика Хенри Форд
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 116
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,80

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 474
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,710
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,754
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,724
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,977Facebook
Facebook
RSS
RSS