ПГ по транспорт и енергетика Хенри Форд

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по транспорт и енергетика Хенри ФордПГ по транспорт и енергетика Хенри Форд
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 114
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 3,79

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 320
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,754
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,724
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,977Facebook
Facebook
RSS
RSS