ПГ по фризьорство и козметика Княгиня Евдокия

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по фризьорство и козметика Княгиня Евдокия



ПГ по фризьорство и козметика Княгиня Евдокия
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 130
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,57

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 147
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,510
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,765
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,438
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,626







Facebook
Facebook
RSS
RSS