ПГ по фризьорство и козметика Княгиня Евдокия

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по фризьорство и козметика Княгиня ЕвдокияПГ по фризьорство и козметика Княгиня Евдокия
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 126
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 3,59

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 86
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,765
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,438
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,626Facebook
Facebook
RSS
RSS