ПГ по хранително-вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по хранително-вкусови технологии Проф. д-р Георги ПавловПГ по хранително-вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 134
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,48

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 101
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,490
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,640
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,322
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,592Facebook
Facebook
RSS
RSS