ПГ по хранително-вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по хранително-вкусови технологии Проф. д-р Георги ПавловПГ по хранително-вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 130
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 3,52

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 61
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,640
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,322
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,592Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+