Профилирана гимназия за изобразителни изкуства Проф. Николай Райнов

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за Профилирана гимназия за изобразителни изкуства Проф. Николай РайновПрофилирана гимназия за изобразителни изкуства Проф. Николай Райнов
Тип училище: общинско
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 99
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,96

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 93
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,920
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,040
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,927
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,653Facebook
Facebook
RSS
RSS