203 Профилирана гимназия Свети Методий

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 203 Профилирана гимназия Свети Методий203 Профилирана гимназия Свети Методий
Тип училище: общинско
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 73
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,25

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 183
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,070
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,292
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,215
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,400Facebook
Facebook
RSS
RSS