203 Профилирана гимназия Свети Методий

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 203 Профилирана гимназия Свети Методий203 Профилирана гимназия Свети Методий
Тип училище: общинско
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 70
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 4,24

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 128
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,292
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,215
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,400Facebook
Facebook
RSS
RSS