Профилирана гимназия Михай Еминеску

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за Профилирана гимназия Михай ЕминескуПрофилирана гимназия Михай Еминеску
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 67
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 4,30

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 19
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,501
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,296
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,097Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+