Първа английска езикова гимназия

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за Първа английска езикова гимназияПърва английска езикова гимназия
Тип училище: общинско
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 6
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,44

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 637
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,370
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,452
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,439
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,481Facebook
Facebook
RSS
RSS