Първа частна английска гимназия Уилям Шекспир

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за Първа частна английска гимназия Уилям ШекспирПърва частна английска гимназия Уилям Шекспир
Тип училище: частно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 39
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,62

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 107
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,530
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,386
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,622
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,084Facebook
Facebook
RSS
RSS