СДУ Софийска духовна семинария Св. Иван Рилски

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за СДУ Софийска духовна семинария Св. Иван РилскиСДУ Софийска духовна семинария Св. Иван Рилски
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 109
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,86

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 35
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,660
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,011
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,963
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,783Facebook
Facebook
RSS
RSS