Гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за Гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо БотевГимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 33
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,85

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 536
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,790
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,922
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,767
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,915Facebook
Facebook
RSS
RSS