Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологииСофийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 129
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,59

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 149
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,500
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,527
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,597
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,678Facebook
Facebook
RSS
RSS