Софийска ПГ по електроника Джон Атанасов

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за Софийска ПГ по електроника Джон АтанасовСофийска ПГ по електроника Джон Атанасов
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 59
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,44

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 603
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,400
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,438
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,281
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,498Facebook
Facebook
RSS
RSS