Софийска ПГ по туризъм

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за Софийска ПГ по туризъмСофийска ПГ по туризъм
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 62
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 4,39

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 351
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,369
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,463
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,332Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+