ТУЕС

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ТУЕСТУЕС
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 30
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,93

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 300
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,900
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,965
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,862
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,852Facebook
Facebook
RSS
RSS