ЧПГ Проф. В. Златарски

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧПГ Проф. В. ЗлатарскиЧПГ Проф. В. Златарски
Тип училище: частно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 19
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,21

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 152
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,180
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,253
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,213
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,311Facebook
Facebook
RSS
RSS