ЧПГ Проф. Иван Апостолов

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧПГ Проф. Иван АпостоловЧПГ Проф. Иван Апостолов
Тип училище: частно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 24
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,02

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 64
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,120
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,049
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,052
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,008Facebook
Facebook
RSS
RSS