ЧПГ Проф. Иван Апостолов

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧПГ Проф. Иван АпостоловЧПГ Проф. Иван Апостолов
Тип училище: частно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 26
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 5,04

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 32
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,049
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,052
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,008Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+