ЧПГ Ерих Кестнер

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧПГ Ерих КестнерЧПГ Ерих Кестнер
Тип училище: частно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 13
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 5,28

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 16
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,105
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,562
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,183Facebook
Facebook
RSS
RSS