ЧПГ Ерих Кестнер

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧПГ Ерих КестнерЧПГ Ерих Кестнер
Тип училище: частно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 12
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,30

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 30
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,250
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,105
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,562
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,183Facebook
Facebook
RSS
RSS