ЧПГ БАНКЕР

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧПГ БАНКЕРЧПГ БАНКЕР
Тип училище: частно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 44
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,53

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 20
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,710
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,771
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,257
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,293Facebook
Facebook
RSS
RSS