ЧПГ по банково дело, търговия и финанси

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧПГ по банково дело, търговия и финансиЧПГ по банково дело, търговия и финанси
Тип училище: частно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 78
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,22

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 25
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,070
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,209
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,410
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,362Facebook
Facebook
RSS
RSS