ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимацияЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
Тип училище: частно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 46
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,51

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 16
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,515
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,408
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,614Facebook
Facebook
RSS
RSS