ЧПГ по охрана и сигурност Св.Георги Победоносец

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧПГ по охрана и сигурност Св.Георги ПобедоносецЧПГ по охрана и сигурност Св.Георги Победоносец
Тип училище: частно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 80
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,19

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 13
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,627
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,001
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,943Facebook
Facebook
RSS
RSS