ЧПГ Пейо К. Яворов

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧПГ Пейо К. ЯворовЧПГ Пейо К. Яворов
Тип училище: частно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 115
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,80

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 3
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,070
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 2,950
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,376Facebook
Facebook
RSS
RSS