ЧСУ Евростандарт

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧСУ ЕвростандартЧСУ Евростандарт
Тип училище: частно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 50
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,49

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 1
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,490
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 0,000Facebook
Facebook
RSS
RSS