157 Гимназия Сесар Вайехо

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 157 Гимназия Сесар Вайехо157 Гимназия Сесар Вайехо
Тип училище: общинско
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 28
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 4,96

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 233
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,931
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,903
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,052Facebook
Facebook
RSS
RSS