164 Гимназия Мигел де Сервантес

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 164 Гимназия Мигел де Сервантес164 Гимназия Мигел де Сервантес
Тип училище: общинско
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 2
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 5,62

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 277
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,585
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,666
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,684Facebook
Facebook
RSS
RSS