5 Вечерно СУ Пеньо Пенев

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 5 Вечерно СУ Пеньо Пенев5 Вечерно СУ Пеньо Пенев
Тип училище: общинско
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 104
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,89

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 90
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,960
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,823
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,018
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,903Facebook
Facebook
RSS
RSS