5 Вечерно СУ Пеньо Пенев

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 5 Вечерно СУ Пеньо Пенев5 Вечерно СУ Пеньо Пенев
Тип училище: общинско
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 104
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 3,92

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 65
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,823
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,018
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,903Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+