9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин
Тип училище: общинско
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 8
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,37

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 597
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,280
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,384
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,254
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,477Facebook
Facebook
RSS
RSS