91 НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Професор Константин Гълъбов

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 91 НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Професор Константин Гълъбов91 НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Професор Константин Гълъбов
Тип училище: общинско
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 1
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 5,68

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 413
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,658
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,712
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,720Facebook
Facebook
RSS
RSS