4 Сменно-вечерна гимназия Отец Паисий

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 4 Сменно-вечерна гимназия Отец Паисий4 Сменно-вечерна гимназия Отец Паисий
Тип училище: общинско
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 103
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,93

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 221
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,790
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,858
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,123
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,014Facebook
Facebook
RSS
RSS